Blog

ทีมงานขายสินเชื่อธนาคาร

THAI CREDIT PLUS คือ ชื่อเว็บไซด์ (Domain name)  ไม่ใช่สถาบันการเงิน และเราไม่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใด ๆ

เรามีทีมงานขาย  ที่เปิด Code โดยถูกต้องกับสถาบันการเงินที่เราให้บริการ

  • ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ที่เราเป็นตัวแทนขาย เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรืออัตราดอกเบี้ย
  • สามารถแจ้งขั้นตอนการดำเนินการ ให้ลูกค้าทราบอย่างเป็นระบบ
  • ให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำในการเลือกสมัครขอสินเชื่อ ของสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครทำให้เพิ่มโอกาสอนุมัติสูงขึ้น
  • เราให้ความสำคัญกับเอกสารของลูกค้า ทึ่จะยื่นเรื่องสมัคร ว่าถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน กำหนดไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าเป็นการเพิ่มโอกาสการอนุมัติ

about-imgนอกจากวิธีการทำงานในแบบที่เรานำเสนอกับคุณลูกค้าแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงเสมอก็คือ ทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าได้รับการตอบรับที่ดีจากสถาบันการเงิน การที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ  หรือไม่นั้น ในแต่ละสถาบันการเงิน จะมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่แตกต่างกัน และมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางเราที่จะต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้ เสมอ การที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ มีหลักเกณฑ์พื้นฐาน ดังนี้

  • ในเบื้องต้น ลูกค้าเลือกยื่นเรื่องขอสินเชื่อ ในรายการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก่อน จากนั้นดูว่ามีข้อมูลส่วนตัวข้อใดที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นหรือไม่ (เช่นอายุงาน หรือฐานเงินเดือน)เพราะทางธนาคารฯ ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แล้ว
  • ทางสถาบันการเงิน ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น โดยขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในใบสมัคร ตามความเป็นจริง และเมื่อมีการตรวจสอบจากทางสถาบันการเงิน ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน
  • ข้อมูลด้านเครดิตในฐานข้อมูลเครดิตบูโร ของผู้สมัครแต่ละท่าน เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการพิจารณาผลการอนุมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารฯซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
  • ไม่แนะนำให้ลูกค้า ดัดแปลงเอกสาร หรือข้อมูลในทุกกรณี เพราะลูกค้าจะได้รับผลเสีย ในการติดต่อกับสถาบันการเงินในโอกาสต่อ ๆ ไป