Blog

บัญชีที่ถูกปิด

บัญชีที่ถูกปิด
ผ่านพ้นมาแล้วกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559  ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับไปพบครอบครัว  หรือจัดกลุ่มเพื่อนไปท่องเที่ยวในประเทศบ้าง เที่ยวต่างประเทศบ้าง  เป็นการหยุดการทำงาน ได้พักผ่อนได้ระยะนึงทีเดียว บางท่านก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จพลังเพื่อกลับมาทำงานในปีต่อไป ตั้งเป้าหมายใหม่ ๆ ให้กับชีวิต หลาย ๆ ท่าน ก็มีเป้าหมายจะสร้างสรรค์ให้ปี พ.ศ. 2559 นี้เป็นปีที่ดี  ปีที่สร้างสรรค์ผลงานได้สูงขึ้น  ทางเราขอเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายสามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทุก ๆ ท่านค่ะ
ปีนี้ธนาคารต่าง ๆ ก็คงยังมีนโยบายปล่อยสินเชื่อตามปกติ และยังมีอีก 1-2 ธนาคารที่จะเปิดแผนกขายเพิ่ม เพื่อเข้ามาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลให้กับประชาชน  ซึ่งน่าจะมีผลบวก ในแง่การแข่งขันเรื่องดอกเบี้ย และการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น  เงื่อนไขในการอนุมัติยังไม่มีสัญญาณที่เข้มงวดขึ้น  อัตราดอกเบี้ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการ
เหมือนปีที่ผ่านมา ทางเว็บต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ในการเข้าถึงสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ควบคู่กับการให้บริการ ที่เหมาะสมและตรงไปตรงมากับลูกค้า (เว็บเราทำสินเชื่อตามเงื่อนไขธนาคารพาณิชย์เท่านั้น) ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อ ถูกธนาคารปิดบัญชีเพราะผิดเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น หยุดชำระเงินเกิน 60วัน
ลูกค้าที่มีปัญหาการปิดบัญชี ก็จำเป็นต้องเคลียร์ยอดค้างชำระ ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันกับธนาคารเจ้าของบัญชี ซึ่งทางเราก็คงขอให้คำแนะนำ ลูกค้าควรจะยึดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร หรือสถาบันการเงินนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะคล้าย ๆ กัน แต่ไม่เหมือนกันเสมอไป ถ้าลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อหรือเสนอเงื่อนไขการปิดบัญชีจากธนาคารเจ้าของบัญชี หนี้นั้นก็ยังมีอยู่เสมอ ประวัติการชำระเงินในฐานข้อมูลก็ยังคงมีอยู่เสมอ ซึ่งจะมีผลเมื่อลูกค้าต้องการเข้ามาขอสินเชื่อในระบบ ซึ่งตรงจุดนี้คงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าเอง
หากลูกค้าชำระยอดค้างชำระหมดแล้ว ระบบฐานข้อมูลจะแสดงข้อมูลตามจริงนั้น แต่การกลับมาเข้าระบบสินเชื่ออีกครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสองเงื่อนไข คือระยะเวลาของวันเดือนปีที่ปิดบัญชี-ถึงวันที่ลูกค้าเข้ามาขอสินเชื่อในระบบอีกครั้ง เช่นปิดบัญชีมาแล้ว อย่างน้อย 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือนขึ้นไป มีบางธนาคารที่ให้สินเชื่อใหม่ในกรณีที่ ปิดบัญชีตามเงื่อนไขเวลาแล้ว แต่อาจยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบอยู่บ้าง ซึ่งทางเราอาจจะไม่ได้แจกแจง ณ ที่นี้ (แต่ละธนาคารมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเริ่มมีปัญหาจากการชำระล่าช้า หรือสุดท้ายไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ซึ่งเป็นไปตามสถาณการณ์ของลูกค้าแต่ละท่าน แต่ถ้าตราบใดที่ลูกค้ายังจำเป็นต้องใช้สินเชื่อในระบบ คงต้องทำการประนอมหนี้ และทะยอยชำระหนี้ไปตามกำลัง และเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งหลังจากครบกำหนดเวลาแล้ว ลูกค้ายังเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
เมื่อใดที่ลูกค้าเริ่มต้องชำระหนี้ เป็นยอดขั้นต่ำ และต้องหมุนเวียน เงินที่ชำระออกมาใหม่ แสดงว่าระบบการชำระเงินเริ่มมีปัญหา ลูกค้าคงต้องหาเงินก้อนมาเคลียร์หนี้นั้น ๆ เพื่อป้องกันการชำระล่าช้า และจะกลายเป็นหยุดชำระในที่สุด ถ้าลูกค้าปล่อยให้ชำระล่าช้าหลายครั้ง และต้องหยุดชำระ เมื่อนั้นการจะขอกู้สินเชื่อออกมาเคลียร์ยอด จะไม่ทันการณ์แล้ว ต้องทำก่อนหน้านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราได้ วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่การแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการบริหารรายรับและรายจ่าย และเงินออมที่เหมาะสมมากกว่า ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลไว้มากแล้ว