Blog

ลดหนี้อย่างไรดี

คุณลูกค้าค่ะ  วันนี้ admin  ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล  ในมุมของการปิดบัญชีเหล่านี้  มีลูกค้าหลาย ๆ ท่าน เมื่อเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้น  จนภาระต่อเดือนค่อนข้างสูง อยากจะเคลียร์ยอดหนี้เหล่านี้ให้หมดไป  แต่อาจจะยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี  admin ก็ไม่สามารถแนะนำแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้  แต่ขอแยกรายละเอียดในแต่ละประเภทหนี้ไว้ให้ลูกค้านำไปพิจรณานะคะ

บัตรเครดิต  ส่วนใหญ่ลูกค้าจะได้วงเงินประมาณ 3 เท่าของรายได้  อัตราดอกเบี้ยประมาณ 20% ต่อปี  การชำระขั้นต่ำคือ 10%  ของยอดเงินที่ใช้ไปแล้ว  ถ้ามีหลายใบก็หนักทีเดียว

บัตรกดเงินสด  ส่วนใหญ่ลูกค้าจะได้รับวงเงินประมาณ 3-4 เท่าของรายได้  อัตราดอกเบี้ยประมาณ 26%-28%  ชำระยอดขั้นต่ำที่ 5% ของวงเงินที่ใช้  ผ่อนน้อย ผ่อนสบาย  แต่ไม่ค่อยยุบ เพราะชำระขั้นต่ำ  5%  ต้องเรียกว่ายังน้อยไปในแง่ให้ยอดหนี้ลด หรือหมดโดยเร็ว

สินเชื่อบุคคล  ส่วนใหญ่จะได้รับการอนุมัติที่ 3-5 เท่าของรายได้  อัตราดอกเบี้ย  ก็อยู่ตรงกลางระหว่างบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (มีบางธนาคารให้โปรโมชั่นดอกเบี้ย ถูกพิเศษ)  อัตราการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับการเลือกระยะเวลาผ่อนชำระ  คำนวณเป็นสัดส่วนภาระต่อเดือนต่อรายได้ อยู่ที่ประมาณ  15% – 40% ของรายได้

ทีนี้ลูกค้าอยากปิดหนี้จะปิดจากรายการไหนก่อนดี  โดยส่วนใหญ่ GURU  จะแนะนำให้ลูกค้าเลือกปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน ก็จะเป็นบัตรกดเงินสด   แต่ก็ยังมีอีก 2 มุมมอง  คือก้อนหนี้  และภาระหนี้รายเดือน  โดยปกติถ้าลูกค้าถาม sales ด้านสินเชื่อ  ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่มีเงินก้อนที่ไม่ใช่เงินกู้ เช่นBonus  หรือเงินปลอดดอกเบี้ยจากครอบครัว  sales ต้องแนะนำให้ลูกค้าเลือกหนี้ที่มีภาระค่างวดรายเดือนสูงที่สุดไว้ก่อน  เพราะเมื่อลูกค้าปิดยอดหนี้ จากผลิตภัณฑ์ที่ต้องชำระค่างวดรายเดือนสูง  (ส่วนใหญ่คือบัตรเครดิต)  เมื่อภาระหนี้รายเดือนลูกค้าลดลงมากแล้ว  ก็ทำให้ลูกค้าหลายท่านสบายใจขึ้น ที่ไม่ต้องชำระหนี้สูงมาก จนไม่มีเงินสดหมุนเวียน  และหากในช่วงเวลานั้น ๆ มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลออกมา  ลูกค้าก็ยังขอสินเชื่อมาเพิ่ม และทยอยปิดบัตรเครดิตที่เหลือ และบัตรกดเงินลงได้ ในลำดับต่อมา

ประเด็นหลักคือ  เราต้องการปิดหนี้  หนี้มักจะเกิดจากการมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้  เมื่อได้สินเชื่อมาปิดหนี้ย่อย ๆ แล้ว  อย่าลืมนะคะว่าต้องหยุดใช้เพิ่มเด็ดขาด  มิฉะนั้นเท่ากับปัญหาไม่ได้ถูกแก้  เมื่อเราชำระไปได้ระยะนึงแล้ว และมีการหยุดใช้เพิ่ม  ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็ลดลง  ลูกค้าจะได้ทำกิจการงานต่าง ๆได้ด้วยความสบายใจขึ้นนะคะ  สินเชื่อบุคคลมีข้อดีตรงที่ รู้วันหมดแน่นอน  ไม่ใช่ใช้แล้ว กดเป็นเงินสดออกมาได้เรื่อย ๆ จะเกิดผลเสียในระยะยาวค่ะ

สรุปคือ การปิดหนี้ นอกจากเลือกปิดที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดแล้ว  การเลือกปิดที่ภาระรายเดือนสูงที่สุดก่อน  จะเป็นการแบ่งเบาภาระรายเดือนของลูกค้าได้  ทำให้เกิดสภาพคล่องขึ้น  ไม่ต้องเครียด  แล้วค่อย ๆ ปลดหนี้รายการที่ดอกเบี้ยสูง ๆ เป็นลำดับต่อไปค่ะ