Blog

สินเชื่อบุคคลซิตี้ แอดวานซ์ citi advance

สินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์  บริการโอนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเเละสินเชื่อ

“บริหารเครดิต เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ด้วยบริการโอนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเเละสินเชื่อ จากสินเชื่อซิตี้เเอดวานซ์”ที่ช่วยคุณลดภาระการผ่อนชำระค่างวดต่อเดือนลง  ทำให้ง่ายต่อการจัดการเรื่องเงิน

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 18%ต่อปี*
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้  ด้วยวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
 • ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สามารถทราบผลภายใน 1 วันทำการ**
 • ภาระหนี้สูง ประวัติการชำระดี  มีโปรแกรมการโอนภาระหนี้ ให้กับลูกค้า

ความหมายของการโอนหนี้  สินเชื่อ ซิตี้ แอดวานซ์

 • ภาระหนี้ที่ ซิตี้ แอดวานซ์ทำการโอนหนี้ให้  ต้องเป็นบัญชีปกติทุกรายการ (คือยังไม่มีสินเชื่อตัวใด หยุดชำระมากกว่า 2 รอบบัญชีหรือมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว)
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้   หากมีส่วนต่างของวงเงินอนุมัติ  กับวงเงินที่ใช้สำหรับการโอนหนี้  ลูกค้าสามารถรับส่วนต่างที่เหลือนั้น  เพื่อนำไปใช้ได้ทุกความต้องการของลูกค้า
 • ลดจำนวนบัญชีที่ต้องชำระต่อเดือนให้น้อยลง  ประหยัดเวลาและค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน
 • เเละจากจำนวนวงเงินอนุมัติ  5 เท่าของรายได้ ที่เหลือหลังจากการโอนหนี้แล้วสามารถนำมาใช้เสริมความคล่องตัวกับทุกความต้องการของคุณเเละครอบครัวได้
 • ด้วยระบบการพิจรณาสินเชื่อ ที่เน้นความรวดเร็ว ท่านสามารถทราบผลอนุมัติ ภายใน 1 วันทำการ**
 • ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันถัดไป***

ทำไมต้องโอนหนี้กับสินเชื่อซิตี้แอดวานซ์

โดยปกติแต่ละธนาคารจะมีสัดส่วนภาระหนี้กับรายได้ของผู้สมัคร สำหรับคำนวณว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่อนุมัติหรือไม่ (ขณะนี้สัดส่วนภาระหนี้ของธนาคารทั่วไป สูงสุดอยู่ที่ 100% ของรายได้)

หากลูกค้าที่สนใจขอสินเชื่อกับธนาคาร  มีภาระหนี้เต็ม 100% ของรายได้แล้ว สมัครสินเชื่อทั่วไป เป็นไปได้ว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ ด้วยเหตุผลภาระหนี้เต็ม

สำหรับสินเชื่อบุคคลซิตี้แอดวานซ์  วิธีการโอนหนี้มีหลักเกณฑ์คือ  เมื่อลูกค้าได้ผ่านการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นแล้ว  ทางซิตี้แอดวานซ์จะมีวงเงินที่จะอนุมัติให้กับลูกค้า  โดยจะคำนวณว่าเมื่อนำเงินที่อนุมัติได้มาโอนหนี้แล้ว  ทำให้ภาระหนี้ของลูกค้าอยู่ในสัดส่วนที่กำหนดไว้หรือไม่  ถ้าอยู่ในสัดส่วนที่กำหนดไว้  ลูกค้าท่านนี้ก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ

 • เป็นผู้มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป
 • มีข้อมูลเครดิตอย่างน้อย 1 รายการ ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และเป็นบัญชีปกติทุกรายการ

เจ้าของกิจการ

 • เป็นผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ดำเนินกิจการและจดทะเบียนการค้า  2 ปีขึ้นไป
 • มีข้อมูลเครดิตอย่างน้อย 1 รายการ ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนชึ้นไป และเป็นบัญชีปกติทุกรายการ

หมายเหตุ

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ

**เมื่อเอกสารสมบูรณ์พร้อม และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อได้รับเอกสารพร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

***เมื่อลูกค้าเซ็นใบสมัครตัวจริง พร้อมคู่สัญญา และเป็นบัญชีธนาคารที่ร่วมรายการจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันถัดไป(กสิกรไทย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์)