สินเชื่อบุคคลCIMB

สินเชื่อ CIMB Thai

ดอกเบี้ยพิเศษ_ถึง30มิ.ย.2561

 

ดอกเบี้ย 9% ผ่อนชำระ 12 เดือน
ดอกเบี้ย 12% ผ่อนชำระ 24 เดือน
ดอกเบี้ย 18% ผ่อนชำระ 60 เดือน
 • พนักงานประจำ เงินเดือนประจำ 20,000 บาทขึ้นไป*(รายได้รวมมากกว่า 30,000บาท)
 • สมัครได้วันนี้ สิ้นสุดโปรโมชั่น 30 มิถุนายน 2561
 • ภาระหนี้ ตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
ดอกเบี้ย 15% ผ่อนชำระ 36 เดือน
 •  พนักงานประจำ เงินเดือนประจำ 30,000 บาทขึ้นไป*
 • สมัครได้วันนี้ สิ้นสุดโปรโมชั่น 30 มิถุนายน 2561
 • ภาระหนี้ตามหลักเกณฑ์ธนาคาร

Promotion อัตราดอกเบี้ยนี้ ทางธนาคาร  แบ่งตามรายได้ และระยะเวลาผ่อนชำระ

สอบถามข้อมูล:090-4691664

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • พนักงานประจำ เฉพาะเงินเดือนประจำ 20,000 บาท  และ 30,000 บาทขึ้นไป (ตามอัตราดอกเบี้ย promotion)
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทดลองงาน
 • อายุ 21 – 59 ปี  (และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • มีข้อมูลเครดิต ในเครดิตบูโรอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (มีสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัญชีปกติทุกรายการ)
 • ลูกค้าท่านที่ รายได้รวมต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ขอรบกวนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างของหน้านี้

สินเชื่อบุคคล ที่ตอบทุกความต้องการของคุณ ทันการณ์ทุกเรื่องที่จำเป็น

   • เพียงพอกับทุกความต้องการ อนุมัติสูงสุด 1.5-5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
   • พิเศษสุด อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
   • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้
   • ให้บริการสินเชื่อทุกจังหวัด
   • หลังจากอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ตามที่ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ไว้ภายใน 3 วันทำการ
   • อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท

ในกรณีที่เงินเดือนประจำไม่ถึง 20,000 บาท  สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

   • อายุ 21 – 59 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 60 ปี)
   • เป็นผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท (ฐานเงินเดือน 10,000 บาท)
   • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ที่ทำงานปัจจุบัน และผ่านทดลองงาน)
   • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป (กรณีเงินเดือนประจำไม่ถึง 15,000 บาท ทางธนาคารดูรายได้เฉลี่ย 15,000 บาท 6 เดือน)

หลักเกณฑ์เรื่องอัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยโปรโมชั่น  ทางธนาคารแบ่งตามฐานเงินเดือนประจำของผู้สมัคร  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • ภาระหนี้  เป็นตัวกำหนดรองลงจากเงินเดือนประจำ
 • ถ้าเงินเดือนประจำลูกค้า น้อยกว่า 20,000 บาท ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ ซึ่งมีตัวกำหนดเป็น 2 เงื่อนไข คือ วงเงินอนุมัติ  และ ระยะเวลาผ่อนชำระ ดังนี้


อัตราดอกเบี้ยปกติ

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่)

วงเงินอนุมัติ               ระยะเวลา12-36 เดือน        ระยะเวลา48-60 เดือน

30,000-99,999       ดอกเบี้ย 26% /ปี                ดอกเบี้ย 28% /ปี

100,000-199,999    ดอกเบี้ย 23% /ปี               ดอกเบี้ย 26% /ปี

หลักเกณฑ์การพิจรณา การอนุมัติสินเชื่อ

 • รายได้ และข้อมูลส่วนตัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด
 • ภาระหนี้  อัตราส่วนภาระหนี้ กับรายได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด
 • ประวัติการชำระเงิน สินเขื่อประเภทต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด

นกรณีรายได้รวม น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 เป็นต้นมา ทุกสถาบันการเงิน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้  คือสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าได้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้  โดยยังมีเงื่อนไขอีก 3 ข้อ ประกอบการพิจรณา

 • ลูกค้า 1 ท่าน จะมีสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมกันไม่เกิน 3 บัญชี (สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน = สินเชื่อบุคคล, บัตรกดเงินสด, บัตรผ่อนสินค้า) ถ้ามีครบ 3 บัญชีแล้ว ไม่สามารถอนุมัติเพิ่มได้
 • ลูกค้า 1 ท่าน จะมีสินเชื่อฯ วงเงินอนุมัติรวมกันสูงสุด ไม่เกิน 4.5 เท่าของรายได้ (ตัวอย่าง: รายได้ 20,000 x 4.5 = 90,000) ถ้าได้วงเงินครบแล้ว ไม่สามารถอนุมัติเพิ่มได้
 • ลูกค้าที่มีสินเชื่อ ไม่ถึง 3 บัญชี และวงเงินอนุมัติรวมไม่เต็ม 4.5 เท่า อีก 1 เงื่อนไขคือ  Cimb อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ลูกค้าควรต้องมีวงเงินที่ยังเหลือให้อนุมัติได้ มากกว่า 20,000 ขึ้นไป (ตัวอย่าง: รายได้ 20,000 มีสินเชื่อ 2 บัญชี วงเงินรวม =65,000 บาท สามารถสมัครได้ เพราะลูกค้ารายนี้ยังมีสิทธิได้อนุมัติอีก 25,000 บาท)