สินเชื่อบุคคลcimbthai

สินเชื่อบุคคล CIMB Thai

สินเชื่อบุคคลcimb

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9% 
 • ดอกเบี้ย  9% ผ่อนชำระ 12 เดือน  เงินเดือนประจำ 20,000 บาท(รายได้รวมมากกว่า 30,000 บาท)
 • ดอกเบี้ย 12% ผ่อนชำระ 24 เดือน เงินเดือนประจำ 20,000 บาท(รายได้รวมมากกว่า 30,000 บาท)
 • ดอกเบี้ย 18% ผ่อนชำระ 60 เดือน เงินเดือนประจำ 20,000 บาท(รายได้รวมมากกว่า 30,000 บาท)
 • ดอกเบี้ย 11.84% ผ่อนชำระ 24 เดือน เงินเดือนประจำ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ดอกเบี้ย 15% ผ่อนชำระ 36 เดือน เงินเดือนประจำ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ดอกเบี้ย 13.33% ผ่อนชำระ 36 เดือน เงินเดือนประจำ 50,000 บาทขึ้นไป
 • ธนาคารให้ลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยเอง โดยดอกเบี้ยจะผูกคู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ
 • สมัครได้วันนี้ สิ้นสุดโปรโมชั่น 30 กันยายน2561
 • หลักเกณฑ์ในการอนุมัติ  รายได้ ภาระหนี้ และประวัติการชำระกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
 • เงื่อนไขการอนุมัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
วิธีการสมัคร และรายละเอียด
 • ลูกค้าเป็นผู้อนุญาติ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ (สินเชื่อ)
 • เมื่อลูกค้าสนใจ และต้องการให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสม กรุณาให้ข้อมูลเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับเพื่ออธิบายรายละเอียด

สอบถามข้อมูล:090-4691664 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • พนักงานประจำ เฉพาะเงินเดือนประจำ 20,000 บาท  และ 30,000 บาทขึ้นไป (ตามอัตราดอกเบี้ย promotion)
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทดลองงาน
 • อายุ 21 – 59 ปี  (และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • มีข้อมูลเครดิต ในเครดิตบูโรอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (มีสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัญชีปกติทุกรายการ)
 • ลูกค้าท่านที่ รายได้รวมต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ขอรบกวนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างของหน้านี้
 • market conduct  มีระเบียบหลายข้อ สามารถหาข้อมูลได้ทาง website ของธ.แห่งประเทศไทย แต่หนึ่งในหัวข้อสำคัญ คือต้องได้รับการอนุญาติ ในการติดต่อจากลูกค้า ก่อนเสนอผลิตภัณฑ์  จึงขอให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อให้ทางเราส่งรายละเอียดให้ค่ะ

สินเชื่อบุคคล ที่ตอบทุกความต้องการของคุณ ทันการณ์ทุกเรื่องที่จำเป็น

   • เพียงพอกับทุกความต้องการ อนุมัติสูงสุด 1.5-5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
   • พิเศษสุด อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
   • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้
   • ให้บริการสินเชื่อทุกจังหวัด
   • หลังจากอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ตามที่ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ไว้ภายใน 3 วันทำการ
   • อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท

ในกรณีที่เงินเดือนประจำไม่ถึง 20,000 บาท  สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

   • อายุ 21 – 59 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 60 ปี)
   • เป็นผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท (ฐานเงินเดือน 10,000 บาท)
   • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ที่ทำงานปัจจุบัน และผ่านทดลองงาน)
   • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป (กรณีเงินเดือนประจำไม่ถึง 15,000 บาท ทางธนาคารดูรายได้เฉลี่ย 15,000 บาท 6 เดือน)

บัตรกดเงินสด CIMB Thai

บัตรกดเงินสดcimb

ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด โปรโมชั่นที่คุ้มค่ากับการสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไข ขอให้เจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้อธิบายกับลูกค้าโดยตรง

หลักเกณฑ์เรื่องอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล

 • ดอกเบี้ยโปรโมชั่น  ทางธนาคารแบ่งตามฐานเงินเดือนประจำของผู้สมัคร  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • ภาระหนี้  เป็นตัวกำหนดรองลงจากเงินเดือนประจำ
 • ถ้าเงินเดือนประจำลูกค้า น้อยกว่า 20,000 บาท ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ ซึ่งมีตัวกำหนดเป็น 2 เงื่อนไข คือ วงเงินอนุมัติ  และ ระยะเวลาผ่อนชำระ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจรณา การอนุมัติสินเชื่อ

 • รายได้ และข้อมูลส่วนตัว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด
 • ภาระหนี้  อัตราส่วนภาระหนี้ กับรายได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด
 • ประวัติการชำระเงิน สินเขื่อประเภทต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด

นกรณีรายได้รวม น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 เป็นต้นมา ทุกสถาบันการเงิน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้  คือสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าได้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้  โดยยังมีเงื่อนไขอีก 3 ข้อ ประกอบการพิจรณา

 • ลูกค้า 1 ท่าน จะมีสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมกันไม่เกิน 3 บัญชี (สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน = สินเชื่อบุคคล, บัตรกดเงินสด, บัตรผ่อนสินค้า) ถ้ามีครบ 3 บัญชีแล้ว ไม่สามารถอนุมัติเพิ่มได้
 • ลูกค้า 1 ท่าน จะมีสินเชื่อฯ วงเงินอนุมัติรวมกันสูงสุด ไม่เกิน 4.5 เท่าของรายได้ (ตัวอย่าง: รายได้ 20,000 x 4.5 = 90,000) ถ้าได้วงเงินครบแล้ว ไม่สามารถอนุมัติเพิ่มได้