สินเชื่อบุคคลUOB

สินเชื่อบุคคล UOB I-Cash

UOB-i-Cash-personal loan

สินเชื่อธนาคารยูโอบี

อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แบ่งจ่ายสบาย ๆ ได้สูงสุด 60 เดือน เตรียมความพร้อมทางการเงิน คุณสามารถสานฝันของคุณให้เป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบุคคลยูโอบี ไอ-แคช

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ที่วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 19.625%* ต่อปี  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ชำระเป็นรายเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
 • ฟรี  ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
 • รู้ผลเร็ว ประวัติการชำระดี แม้มีภาระหนี้สูงยังสามารถอนุมัติได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ

 • เป็นผู้มีรายได้ 15,000 บาท (ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท)
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (อายุงานรวม)
 • อายุ 20-60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อ ไม่เกิน 60 ปี)
 • รับเงินเดือนเป็นระบบบัญชีเงินเดือน เปิดรับทุกจังหวัด

เจ้าของกิจการ

 • เป็นผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • ดำเนินกิจการ และจดทะเบียนการค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล UOB I-Cash

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ต่อปี)

พนักงานประจำ                                                                                                           เจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน (บาท) ……. /………. อัตราดอกเบี้ย*           รายได้ต่อเดือน (บาท)……… / ….. อัตราดอกเบี้ย*

15,000 – 25,000………  / …………  28%                           20,000 – 25,000……..  / ………  28%

25,001 – 50,000………  / …………  24.625%                  25,001 – 50,000………  / ……….  26.625%

50,001 – 100,000…….  / …………  22.625%                  50,001 – 100,000…….  / ……….  24.625%

>100,000………………..  / …………  19.625%                   >100,000……………….  / ………..  21.625%

*อัตรา ดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี )

อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ  ทางธนาคารอาจมีโปรโมชั่นเสริม ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้น ๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่