Blog

เจ้าของกิจการ

เป็นผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำสินเชื่อบุคคลได้

manage_debt

สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan

  • ธนาคารมีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้เจ้าของกิจการ
  • ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,5000,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
  • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังพิจรณาอนุมัติ)

เอกสารประกอบการพิจรณา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
  • สำเนาบัญชีธนาคารเพื่อแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจรณา

อัตราดอกเบี้ย แบ่งตามรายได้

30,000-49,999  =27.99%

50,000-69,999  =26.99%-27.99%

70,000-99,999  =23.99%-26.99%

100,000 ขึ้นไป  =23.99%-26.99%

KKPersonalloan3

หมายเหตุ: เมื่อลูกค้าตัดสินใจสมัครสินเชื่อแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ขาย จะส่งมอบเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้อีกครั้งหนึ่ง