Blog

ทีมงานขายสินเชื่อธนาคาร

THAI CREDIT PLUS คือชื่อเว็บไซด์ ของทีมงานขาย เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารฯ  เราทำงานแบบมืออาชีพ เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคุณลูกค้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคุณได้ และเราทำงานอย่างตรงไปตรงมา ตามเงื่อนไขของธนาคารทุกอย่าง

  • ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของทางธนาคารฯ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรืออัตราดอกเบี้ย
  • สามารถแจ้งขั้นตอนการดำเนินการ ให้ลูกค้าทราบอย่างเป็นระบบ
  • ให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการติดต่อธนาคารฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำในการเลือกสมัครขอสินเชื่อ ของธนาคารฯ ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครทำให้เพิ่มโอกาสอนุมัติสูงขึ้น
  • เราให้ความสำคัญกับเอกสารของลูกค้า ทึ่จะยื่นเรื่องต่อธนาคารฯว่าถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารฯ กำหนดไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าเป็นการเพิ่มโอกาสการอนุมัติ

about-imgนอกจากวิธีการทำงานในแบบที่เรานำเสนอกับคุณลูกค้าแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงเสมอก็คือ ทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าได้รับการตอบรับที่ดีจากทางธนาคารฯ การที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากทางธนาคารฯ หรือไม่นั้น ในแต่ละธนาคารฯ จะมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่แตกต่างกัน และมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางเราที่จะต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้ เสมอ การที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ มีหลักเกณฑ์พื้นฐาน ดังนี้

  • ในเบื้องต้น ลูกค้าเลือกยื่นเรื่องขอสินเชื่อ ในรายการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก่อน จากนั้นดูว่ามีข้อมูลส่วนตัวข้อใดที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของธนาคารฯ หรือไม่ (เช่นอายุงาน หรือฐานเงินเดือน)เพราะทางธนาคารฯ ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แล้ว
  • ทางธนาคารฯ ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น โดยขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในใบสมัคร ตามความเป็นจริง และเมื่อมีการตรวจสอบจากทางธนาคาร ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน
  • ข้อมูลด้านเครดิตในฐานข้อมูลเครดิตบูโร ของผู้สมัครแต่ละท่าน เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการพิจารณาผลการอนุมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารฯซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

คำแนะนำเพิ่มเติมจากทางTHAI CREDIT PLUS

คือการที่ลูกค้าให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทางธนาคารฯ ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นจริง และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้ จะเป็นผลดีกับคุณลูกค้าในระยะยาวแม้ว่าในบางครั้ง การสมัครขอสินเชื่อไปจะไม่ได้รับการตอบรับจากทางธนาคารฯ ก็ตาม