Blog

เจ้าของกิจการ

เป็นผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำสินเชื่อบุคคลได้

manage_debt

สินเชื่อบุคคล KK Personal Loan

 • ธนาคารมีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้เจ้าของกิจการ
 • ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,5000,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังพิจรณาอนุมัติ)

เอกสารประกอบการพิจรณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี
 • สำเนาบัญชีธนาคารเพื่อแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจรณา

อัตราดอกเบี้ย แบ่งตามรายได้

30,000-49,999  =27.99%

50,000-69,999  =26.99%-27.99%

70,000-99,999  =23.99%-26.99%

100,000 ขึ้นไป  =23.99%-26.99%

KKPersonalloan3

หมายเหตุ: เมื่อลูกค้าตัดสินใจสมัครสินเชื่อแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ขาย จะส่งมอบเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้อีกครั้งหนึ่ง

Continue Reading →

สินเชื่อบุคคลKK Personal Loan

KKPersonalloan2

อยากทำอะไรต้องได้ทำ 

สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan  กับเกียรตินาคิน

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคล ค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ยต่ำ  ผ่อนสบาย นานสูงสุด 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-59 ปี สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน 20,000 บาทขุึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป และผ่านการทดลองงาน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-64 ปี สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เดินบัญชี 300,000/เดือน ขึ้นไป)
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ผู้สมัครต้องมีที่อยู่อาศัย และมีหมายเลขโทรศัพย์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการพิจรณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี (หรือบัญชีกระแสรายวัน)
 • สำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีมีรายได้อื่น ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน)

เอกสารประกอบการพิจรณาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน/สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ ...
Continue Reading →

ลดหนี้อย่างไรดี

คุณลูกค้าค่ะ  วันนี้ admin  ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล  ในมุมของการปิดบัญชีเหล่านี้  มีลูกค้าหลาย ๆ ท่าน เมื่อเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้น  จนภาระต่อเดือนค่อนข้างสูง อยากจะเคลียร์ยอดหนี้เหล่านี้ให้หมดไป  แต่อาจจะยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี  admin ก็ไม่สามารถแนะนำแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้  แต่ขอแยกรายละเอียดในแต่ละประเภทหนี้ไว้ให้ลูกค้านำไปพิจรณานะคะ

บัตรเครดิต  ส่วนใหญ่ลูกค้าจะได้วงเงินประมาณ 3 เท่าของรายได้  อัตราดอกเบี้ยประมาณ 20% ต่อปี  การชำระขั้นต่ำคือ 10%  ของยอดเงินที่ใช้ไปแล้ว  ถ้ามีหลายใบก็หนักทีเดียว

บัตรกดเงินสด  ส่วนใหญ่ลูกค้าจะได้รับวงเงินประมาณ 3-4 เท่าของรายได้  อัตราดอกเบี้ยประมาณ 26%-28%  ชำระยอดขั้นต่ำที่ 5% ของวงเงินที่ใช้  ผ่อนน้อย ผ่อนสบาย  แต่ไม่ค่อยยุบ เพราะชำระขั้นต่ำ  5%  ต้องเรียกว่ายังน้อยไปในแง่ให้ยอดหนี้ลด หรือหมดโดยเร็ว

สินเชื่อบุคคล  ส่วนใหญ่จะได้รับการอนุมัติที่ 3-5 เท่าของรายได้  อัตราดอกเบี้ย  ก็อยู่ตรงกลางระหว่างบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (มีบางธนาคารให้โปรโมชั่นดอกเบี้ย ถูกพิเศษ)  อัตราการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับการเลือกระยะเวลาผ่อนชำระ  คำนวณเป็นสัดส่วนภาระต่อเดือนต่อรายได้ อยู่ที่ประมาณ  15% – 40% ของรายได้

ทีนี้ลูกค้าอยากปิดหนี้จะปิดจากรายการไหนก่อนดี  โดยส่วนใหญ่ GURU  จะแนะนำให้ลูกค้าเลือกปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน ก็จะเป็นบัตรกดเงินสด   แต่ก็ยังมีอีก 2 มุมมอง  คือก้อนหนี้  และภาระหนี้รายเดือน  โดยปกติถ้าลูกค้าถาม sales ด้านสินเชื่อ  ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่มีเงินก้อนที่ไม่ใช่เงินกู้ เช่นBonus  หรือเงินปลอดดอกเบี้ยจากครอบครัว  sales ต้องแนะนำให้ลูกค้าเลือกหนี้ที่มีภาระค่างวดรายเดือนสูงที่สุดไว้ก่อน  เพราะเมื่อลูกค้าปิดยอดหนี้ จากผลิตภัณฑ์ที่ต้องชำระค่างวดรายเดือนสูง  (ส่วนใหญ่คือบัตรเครดิต)  เมื่อภาระหนี้รายเดือนลูกค้าลดลงมากแล้ว  ก็ทำให้ลูกค้าหลายท่านสบายใจขึ้น ที่ไม่ต้องชำระหนี้สูงมาก ...

Continue Reading →

บัตรกดเงินสด

K-Express Cash  บัตรกดเงินสด ธนาคารกสิกรไทย

 • วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ รายปี ตลอดชีพ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
 • กดเงินสดที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม. สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน
 • คิดดอกเบี้ยตามยอดที่ใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย
 • เลือกชำระคืนเป็นรายเดือนในรูปแบบที่ต้องการ   ชำระคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของ ยอดเรียกเก็บ หรือขั้นต่ำ 500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร  อายุ 22-57 ปี

พนักงานประจำ

 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน (ผ่านทดลองงาน)
 • รับรายได้ ผ่านระบบบัญชีเงินเดือน

บัตรกดเงินสด K-Express Cash คืออะไร

บัตรกดเงินสด เป็นบัตรที่ใช้อำนวยความสะดวกสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อผู้ขอสินเชื่อ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อก็จะได้รับบัตรกดเงินสดมา โดยสามารถใช้กดเงินสดได้จากตู้ ATM ของธนาคารต่างๆ และเริ่มคิดดอกเบี้ยในวันที่กดเงิน

อัตราดอกเบี้ย  ของ K-Express Cash

ขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

วงเงินอนุมัติ                                อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป                20% ต่อปี

ตั้งแต่   80,001-240,000 บาท           24% ต่อปี

ไม่เกิน  80,000 บาท                       27% ต่อปี

 

 

 • ฟรี…ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • ชำระขั้นต่ำเพียง 3% หรือ 500 บาท  หรือเลือกชำระคืนเต็มจำนวน
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 – 4 เท่าของรายได้รวม
 • รับเงินโอนก้อนแรกทันที เมื่อได้รับการอนุมัติ  ในวงเงินที่คุณเลือกได้
 • เมื่อผ่อนชำระคืน วงเงินจะตีกลับให้สามารถเบิกถอนได้อีก
 • ทุกรายการที่เบิกถอนเงินสด จะได้รับคะแนนสะสม Forever Rewards เพื่อแลกของรางวัล ไม่มีวันหมดอายุ
 • และหลากหลายสิทธิพิเศษ ที่ร่วมรายการกับร้านค้าชั้นนำ สำหรับลูกค้าของ KTC PROUD

คุณสมบัติผู้สมัคร พนักงานประจำ

 • เป็นผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • อายุงานอย่างน้อย  4 ...
Continue Reading →

บัญชีที่ถูกปิด

บัญชีที่ถูกปิด
ผ่านพ้นมาแล้วกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559  ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับไปพบครอบครัว  หรือจัดกลุ่มเพื่อนไปท่องเที่ยวในประเทศบ้าง เที่ยวต่างประเทศบ้าง  เป็นการหยุดการทำงาน ได้พักผ่อนได้ระยะนึงทีเดียว บางท่านก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จพลังเพื่อกลับมาทำงานในปีต่อไป ตั้งเป้าหมายใหม่ ๆ ให้กับชีวิต หลาย ๆ ท่าน ก็มีเป้าหมายจะสร้างสรรค์ให้ปี พ.ศ. 2559 นี้เป็นปีที่ดี  ปีที่สร้างสรรค์ผลงานได้สูงขึ้น  ทางเราขอเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายสามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทุก ๆ ท่านค่ะ
ปีนี้ธนาคารต่าง ๆ ก็คงยังมีนโยบายปล่อยสินเชื่อตามปกติ และยังมีอีก 1-2 ธนาคารที่จะเปิดแผนกขายเพิ่ม เพื่อเข้ามาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลให้กับประชาชน  ซึ่งน่าจะมีผลบวก ในแง่การแข่งขันเรื่องดอกเบี้ย และการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น  เงื่อนไขในการอนุมัติยังไม่มีสัญญาณที่เข้มงวดขึ้น  อัตราดอกเบี้ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการ
เหมือนปีที่ผ่านมา ทางเว็บต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ในการเข้าถึงสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ควบคู่กับการให้บริการ ที่เหมาะสมและตรงไปตรงมากับลูกค้า (เว็บเราทำสินเชื่อตามเงื่อนไขธนาคารพาณิชย์เท่านั้น) ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อ ถูกธนาคารปิดบัญชีเพราะผิดเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น หยุดชำระเงินเกิน 60วัน
ลูกค้าที่มีปัญหาการปิดบัญชี ก็จำเป็นต้องเคลียร์ยอดค้างชำระ ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันกับธนาคารเจ้าของบัญชี ซึ่งทางเราก็คงขอให้คำแนะนำ ลูกค้าควรจะยึดตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร หรือสถาบันการเงินนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะคล้าย ๆ กัน แต่ไม่เหมือนกันเสมอไป ถ้าลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อหรือเสนอเงื่อนไขการปิดบัญชีจากธนาคารเจ้าของบัญชี หนี้นั้นก็ยังมีอยู่เสมอ ประวัติการชำระเงินในฐานข้อมูลก็ยังคงมีอยู่เสมอ ซึ่งจะมีผลเมื่อลูกค้าต้องการเข้ามาขอสินเชื่อในระบบ ซึ่งตรงจุดนี้คงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ และความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าเอง
หากลูกค้าชำระยอดค้างชำระหมดแล้ว ระบบฐานข้อมูลจะแสดงข้อมูลตามจริงนั้น แต่การกลับมาเข้าระบบสินเชื่ออีกครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสองเงื่อนไข คือระยะเวลาของวันเดือนปีที่ปิดบัญชี-ถึงวันที่ลูกค้าเข้ามาขอสินเชื่อในระบบอีกครั้ง เช่นปิดบัญชีมาแล้ว อย่างน้อย ...

Continue Reading →

ความฉลาดทางการเงิน

ความฉลาดทางการเงิน  เป็นคำที่ใหม่และกำลังแพร่หลายในวงการ การบริหารการเงิน  หมายถึงมีการนำเสนอวิธีจัดการทางการเงิน จากหลาย ๆ ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน  ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ มาในรูปแบบหนังสือ และการฝึกอบรม  หรือเป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำการลงทุน  จากคนที่เคยล้มเหลวทางการเงินและสามารถพลิกฟื้นกลับมาเอาชนะปัญหาทางการเงินของตนเอง  หรือผู้ที่ศึกษาวิธีการสร้างรายได้ ความมั่งคั่งทางการเงิน และได้นำศาสตร์นี้มาเผยแพร่  เป็นการขายknow how  หรือเพิ่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุก ๆ คน

จากที่admin ได้ศึกษาและฟังคำบรรยาย จากผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกัน  ก็คือการจัดการรายได้-รายจ่าย  และการออมเงิน  และเลยไปถึงการลงทุน  โดยปกติเว็บของเราได้นำเสนอเกี่ยวกับสูตร การออมแบบพื้นฐานไว้ในบทความเสมอ ๆ คือ  รายได้ – เงินออม = รายจ่าย  เพราะถ้ารอให้เหลือจากรายจ่ายแล้ว  ส่วนใหญ่จะไม่เหลือ  การมีรายได้ ที่พอดีกับรายจ่าย  ก็พอใช้ได้ระดับหนึ่ง  แต่ถ้าวันนึงมีรายจ่ายจร ประเภทรายจ่ายฉุกเฉิน  รายจ่ายที่จำเป็น  และเป็นเงินก้อนใหญ่  รายจ่ายนี้ก็จะสร้างปัญหาให้กับเราได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ทางเราก็ขอวกเข้ามาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหมือนเดิมนะคะ  สำหรับบัตรเครดิต เหมาะสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเหมาะที่จะใช้แล้วชำระคืนให้กับธนาคารเจ้าของบัตรเต็ม 100% ไม่เหมาะที่จะใช้แล้วชำระขั้นต่ำ 10% (ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมผ่อนชำระ 0% ที่เขาจัดโปรโมชั่นกันนะคะ)  ส่วนบัตรกดเงินสดเราก็ควรมีไว้สำรอง คือเก็บไว้เฉย ๆ  จะใช้ก็ต่อเมื่อมีรายจ่ายจร  ประเภทฉุกเฉิน และจำเป็นที่กล่าวไว้แล้ว  และเราควรจะวางแผนการชำระคืนให้เร็วที่สุด  คือใช้คืนให้หมดภายในระยะเวลา ไม่เกิน 12 เดือน น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม  อย่าลืมนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแบบนี้ วนกลับมาเจอเราอีกภายใน 12 เดือน

ส่วนสินเชื่อ เป็นเงินก้อนที่เราเลือกใช้ เพื่อการใช้ในค่าใช้จ่ายพิเศษ ก้อนใหญ่และเราวางแผนชำระคืนในระยะยาวสักนิด  ไม่ว่าจะเป็นการต้องซ่อมแซมต่อเติมบ้าน  ทุนการศึกษา  ค่ารักษาพยาบาล   หรือการชำระหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด  ทางเราก็ขอให้คำแนะนำเพิ่มเติม ...

Continue Reading →

สมัครบ่อย

สวัสดีค่ะ วันนี้admin จะนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าหลาย ๆ ท่านมีคำถามในใจ เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธจากธนาคารในการขอสินเชื่อด้วยเหตุผลว่า “สมัครบ่อย”  คำว่าสมัครบ่อยน่าจะเป็นภาษาง่าย ๆ ที่เซลส์จะสื่อสารกับลูกค้า  ให้เข้าใจตรงกัน ทีนี้จำนวนเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสมัครบ่อย และสมัครบ่อยขนาดไหน ธนาคารถึงจะปฏิเสธการสมัครขอสินเชื่อในครั้งนั้น ๆ

ก่อนอื่นธนาคารจะนับจำนวนครั้งอย่างไร  ทุกครั้งที่ลูกค้ามีการยื่นเรื่องขอสมัครใช้บริการสินเชื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผ่อนรถ ผ่อนบ้าน บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อประเภทต่าง ๆ  ลูกค้าต้องเซ็นใบสมัครในช่องผู้สมัคร และลูกค้าจะต้องเซ็นเอกสารซึ่งจะอยู่ในชุดเดียวกันคือ “ใบยินยอมเปิดเผยข้อมูล”  การเปิดเผยข้อมูลหมายถึง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (สถิติบางอย่างที่เปิดเผยได้ และมีกฏหมายรองรับ) ให้กับสถาบันการเงินนั้น ๆ ที่ลูกค้าได้ยื่นความจำนงค์ไว้  โดยเซ็นใบสมัครขอสินเชื่อ และเซ็นยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตไว้  ที่ทางสถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจรณาการขอสินเชื่อในครั้งนั้น (ซึ่งลูกค้าที่รักษาวินัยทางการเงินได้ดี ก็จะได้รับการตอบรับจากธนาคารได้ดี)

หนึ่งสถาบันการเงิน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นขอสินเชื่อ = หนึ่งครั้งของการสมัคร  สมัคร 5 ธนาคาร 5 ผลิตภัณฑ์  ก็คือ 5 ครั้งการสมัคร  ส่วนใหญ่ 6 เดือนย้อนหลังจะเป็นระยะเวลาที่แต่ละธนาคารให้ความสำคัญ กับข้อมูล สถิติต่าง ๆ ของลูกค้า ในช่วงเวลานี้  จำนวนครั้งของการสมัครขอสินเชื่อทุกประเภทก็เช่นกันเป็นหนึ่งในสถิติที่ใช้ประกอบการพิจรณาของสถาบันการเงินด้วย  ถ้าลูกค้าจะถามว่าแล้วเราจะสมัครได้กี่ครั้ง  admin ก็คงไม่ขอฟันธง เป็นเพราะว่าธนาคารบางแห่งก็บอกตัวเลขที่แน่นอน ว่าภายใน 6 เดือนถ้าลูกค้ามีการขอสินเชื่อจำนวนเท่านี้ครั้ง จะถูกปฏิเสธอัตโนมัติ  บางธนาคารก็ไม่บอกตัวเลขที่ชัดเจน  แต่มีเหตุผลในการปฏิเสธว่า ลูกค้ายังไม่ได้รับการอนุมัติเพราะมีการสมัครขอสินเชื่อเข้ามาบ่อย  สมัครบ่อยแล้วทำไมธนาคารถึงไม่ให้ ก็คงเป็นเพราะมันเป็นสถิติที่บ่งชี้อะไรบางอย่าง

ที่admin ได้นำเสนอบทความนี้กับลูกค้าเนื่องจากว่า  จากการที่เซลส์ได้ทำการให้คำปรึกษากับลูกค้า  ยังมีลูกค้าอีกจำนวนมากที่ยังมีความเชื่อว่า  ถ้าจะสมัครขอสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่ ต้องสมัครทีเดียวพร้อม ๆ ...

Continue Reading →

บัตรกดเงินสดดีไม๊

สวัสดีค่ะ วันนี้admin จะได้ลองนำเสนอมุมมอง ของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลให้บริการลูกค้า คอยตอบคำถามและให้คำแนะนำเวลาที่ลูกค้าปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2 อย่าง คือบัตรกดเงินสด กับสินเชื่อบุคคลค่ะ
ลูกค้าหลาย ๆ ท่าน ซึ่งไม่น้อยเลย สนใจหรือต้องการสมัครขอบัตรกดเงินสดจากทางธนาคาร ซี่งเมื่อได้รับทราบความต้องการจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็จะคอยสอบถามลูกค้าเสมอว่าลูกค้าต้องการใช้เงินเป็นก้อนเลย ณ เวลานี้ และต้องการผ่อนระยะยาว คือผ่อนสบาย ๆ ใช่หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าใช่ เพราะโดยมากแล้วลูกค้าคือต้องการใช้เงินทันที แต่ที่เลือกใช้เป็นบัตรกดเงินสดมี 2 เหตุผลหลัก คือลูกค้าเข้าใจว่า บัตรกดเงินสดสมัครแล้วจะได้รับการอนุมัติง่ายกว่าการขอสินเชื่อ และลูกค้าคิดว่าเมื่อเราชำระค่างวดไปแล้วเขาสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ใหม่ เป็นวงเงินหมุนเวียน คำตอบก็คือถูกทั้ง 2 ข้อ แต่ยังมีข้อมูลที่ทางเราอยากเสริมให้เป็นอีกมุมมองหนึ่งกับลูกค้านะคะ
การสมัครบัตรกดเงินสด ไม่ได้อนุมัติง่ายกว่าการสมัครสินเชื่อบุคคลเสมอไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารมากกว่า บางธนาคารช่วงนี้มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าบัตรกดเงินสด ก็อาจจะมีเงื่อนไขในการอนุมัติที่ง่ายขึ้น หรือง่ายกว่าการขอสินเชื่อ หรืออีกมุมนึงคุณสมบัติของลูกค้าคนนี้ ถ้าสมัครสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติแต่พอสมัครเป็นบัตรกดเงินสดกลับถูกปฏิเสธ
ส่วนคำตอบข้อที่สอง เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติบัตรกดเงินสดออกมาแล้ว ได้ใช้เงินเต็มจำนวน ค่อย ๆ ผ่อนไประยะหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็นำบัตรกดเงินนี้ ทำการถอนเงินสดออกมาใช้ ในงวดถัดไปลูกค้าก็จะมีภาระในการชำระมากขึ้น (เพราะการชำระค่างวดของบัตรกดเงินสดของทุกธนาคาร คือการชำระขั้นต่ำ x% หรืออย่างน้อย XXXบาท) วนไปวนมา บัตรใบนี้ก็จะต้องชำระขั้นต่ำไปเรื่อย ๆ ยังไม่สามารถกำหนดวันที่เป็นศูนย์บาทได้
ทั้งสองข้อก็ไม่ผิด ในเมื่อลูกค้าเป็นผู้เลือก แต่ถ้าให้ทางเราแนะนำ เรามักจะแนะนำให้ลูกค้าเลือกจากความจำเป็นที่ต้องใช้ และเลือกตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มากกว่า บัตรกดเงินสดจริง ๆ แล้วในลูกค้าแต่ละท่านเลือกที่จะมี ก็น่าจะมีสัก 1-2 ใบ แต่ไม่ควรใช้ ควรเก็บไว้เฉย ๆ ก่อน ...

Continue Reading →

สมัครสินเชื่อไม่ใช่เรื่องยาก

เวลาที่เรายื่นเรื่องขอสินเชื่อไปกับทางธนาคาร แล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเกิดความสงสัยว่าธนาคารใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการพิจรณา บ้างก็เสียความรู้สึก ต่อไปอย่ามาชวนให้ทำเสียให้ยาก อย่าเพิ่งตัดสัมพันธ์กันอย่างนั้นเลยค่ะ เพราะยังไงเราก็ต้องใช้บริการอะไรสักอย่างกับทางธนาคารอยู่แล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่าจริง ๆแล้ว ธนาคารเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรกันบ้าง

หลักเกณฑ์เบื้องต้น แบบที่เป็นมาตรฐาน ก็ตามนี้เลยค่ะ

รายได้ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดไว้หรือไม่ เอาแบบที่ตรวจสอบได้เป็นระบบนะคะ
ภาระหนี้ สูงเกินกว่าเกณฑ์ไม๊ ถ้าภาระลูกค้าสูงอยู่แล้ว หากธนาคารยังจะปล่อยสินเชื่อ หรือบัตรกดเงินสดให้อีก จะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ลูกค้ามากกว่า ผลที่จะตามมาก็คือลูกค้าจะไม่สามารถชำระค่างวดคืนให้ทางธนาคารได้
ระเบียบวินัยทางการเงิน ลูกค้าให้ความสำคัญในการชำระค่างวดตามระยะเวลาที่ตกลงไว้กับทางธนาคารหรือไม่ บางครั้งลูกค้าคิดว่าเราไม่เคยค้างค่างวดจนถูกปิดบัญชี แต่การจ่ายช้ากว่ากำหนดทำให้ past due ก็ทำให้ภาพลักษณ์เราเสียได้นะคะ มีผลกับการขอสินเชื่อใหม่แน่นอนค่ะ
ข้อมูลในใบสมัคร เอกสารที่ยื่นเรื่อง และข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบแล้ว ข้อมูลตรงกันหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือรึปล่าว เป็นส่วนประกอบสำคัญมากค่ะ หากคุณลูกค้าประเมินด้วยตนเองแล้ว ว่าเราผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อนี้แน่นอน ลองมาดูรายละเอียดปลีกย่อยกันอีกนิดนะคะ
ข้อมูลเครดิตบูโร

มีส่วนสำคัญมาก หากเราเคยมีปัญหาบางอย่าง เกี่ยวกับการชำระเงิน หรือผิดเงื่อนไขกับทางธนาคาร จนถูกปิดบัญชี เมื่อเราเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วควรทิ้งระยะเวลาไว้อย่างน้อย 3 ปี เพราะอะไรให้เจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมนะคะ
หากว่าเราเคลียร์ยอดทุกอย่างจบแล้ว ครบหรือเกิน 3 ปีแล้ว เราต้องการจะสมัครใหม่ก็ไม่ควรกลับไปสมัครกับสถาบันการเงินนั้น ๆ อีก เพราะเกือบ 100%จะไม่ได้รับการอนุมัติค่ะ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเครือของธนาคารนั้น ๆ ด้วย (เฉพาะบัตรเครดิต, สินเชื่อ, บัตรกดเงินสด นะคะ )
ประมาณ 3 – 6 รอบบัญชีปัจจุบัน ประวัติการชำระจะมีผลต่อการสมัครใหม่ค่อนข้างสูง เน้นว่าควรชะรำให้ตรงเวลาค่ะ แต่ถ้ามันเกิดเหตุจ่ายล่าช้าแล้วถ้าเป็นไปได้ เดือนล่าสุดพยายามชำระให้ตรงทั้งหมด แล้วสมัครในรอบเดือนถัดไปซึ่งการนับเวลาตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่เรานะคะ
Continue Reading →

เงินออม จำเป็น

เป็นเรื่องจริงค่ะ  กับคำว่า”เงินออม จำเป็น”   ก่อนอื่น admin ขอทบทวนสูตรการออมเงินก่อนนะคะ  รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย

เป็นสูตรการบริหารการเงินที่แพร่หลาย และเป็นที่่ยอมรับอยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีสูตรการใช้เงินที่เหลือจากการออมเงินเพิ่มขึ้นอีก คงจะเคยเห็นในสื่อ social หรือสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ทางด้านการเงินมาแล้ว  คือการแบ่งเงินไว้ใช้จ่ายในแต่ละวัน ที่วันละ 300 บาท แบ่งใส่ซองพลาสติกไว้ 30 ซอง ค่อย ๆ หยิบออกมาใช้วันละซอง จนครบ 30 วัน  ค่อนข้างเป็นมาตรฐานเลยว่าทุกคนรู้สึกพอใจกับตัวเลข 300 บาทต่อวัน ซึ่งน่าจะเป็นค่าครองชีพแบบสบาย ๆ ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป ไม่แน่ว่าในแต่ละวันที่ใช้จ่าย เรายังประหยัดได้อีก หยอดกระปุกเก็บไว้ ก็จะเป็นเงินออมที่เพิ่มขึ้นอีกในแต่ละเดือน

จากการที่เราได้ให้บริการลูกค้า เป็นตัวแทนดูแลเรื่องการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลและพูดคุยกันก็ทำให้เราพอมองเห็นว่า เดี๋ยวนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้มากทีเดียว  ส่วนใหญ่จะระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับสถาบันการเงิน เมื่อเริ่มรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องการชำระเงินแล้ว ลูกค้ามักจะหยุดการใช้เงิน หมายถึงตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น  และพยายามรวบรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียว ผ่อนชำระด้วยระยะเวลาที่นานซักหน่อย แต่ก็มีวันที่ชำระหมดแน่นอน  ถึงแม้เรามีภาระหนี้ที่ต้องชำระเป็นรายเดือนอยู่แล้ว การออมเงินก็ยังมีความสำคัญอยู่ ยังไงก็ต้องทำตามสมการ การออมเงิน คือ รายได้ ลบด้วยเงินที่ต้องการออมเสียก่อน ที่เหลือจึงนำมาใช้จ่ายค่ะ

มีลูกค้าบางท่าน มีเงินเก็บส่วนหนึ่งอยู่แล้ว แต่จะเก็บไว้สำหรับเป็นก๊อกฉุกเฉิน วงเงินบัตรกดเงินก็จะไม่ใช้จนเต็ม เป็นการเก็บสำรองไว้ใช้ในระยะสั้น แต่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มีความจำเป็นก็จะหาสินเชื่อจากธนาคารแล้วผ่อนระยะยาว  บางครั้งก็น่าคิดว่าทำไมลูกค้าไม่ดึงเงินออมที่มีอยู่มาใช้ก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ก็ได้คำตอบ แบบไม่ได้ถามนะคะ ลูกค้าพูดให้ฟังแล้ว admin ก็จับประเด็นเอาน่ะค่ะ ลูกค้ายอมเสียดอกเบี้ยเพื่อบริหารการเงิน เพราะสินเชื่อต่าง ๆ ที่ธนาคารจะอนุมัติให้ลูกค้านั้น ๆ ทุกธนาคารก็จะจำกัดจำนวนอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าให้ได้แบบไม่มี limit ...

Continue Reading →
Page 1 of 7 12345...»