Archive for 'เครดิตน่ารู้'

วันเข้าพรรษา

อีกไม่กี่เพลา ก็จะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  เรา thaicreditplus ขอร่วมเผยแพร่ประวัติของวันสำคัญวันหนึ่ง จากสองวันนี้ เป็นการเว้นระยะจากข่าวด้านสินเชื่อสักนิดนึงนะคะ  โดยขอนำเสนอประวัติวันเข้าพรรษา  คิดว่าเป็นข่าวสังคมนะคะ โดยขออนุญาตินำบทความที่มีผู้เรียบเรียงเป็นอย่างดีแล้วมาเผยแพร่ต่อค่ะ

ประวัติวันเข้าพรรษา

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า “ปุริมพรรษา”

ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า “ปัจฉิมพรรษา” เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า “สัตตาหะ” หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่

1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย
2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้
3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด
4. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้
นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร ...

Continue Reading →

บัตรกดเงินสดและสินเชื่อบุคคล

มีลูกค้าหลาย ๆ ท่านเข้ามาในเว็บไซต์ ที่ให้บริการทางด้านการเงินต่าง ๆ เพื่อเลือกสมัครเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้จากทางธนาคาร  คือบัตรกดเงินสด และสินเชื่อบุคคล ซึ่งโดยปกติทางเว็บของเราจำให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสม  ให้ลูกค้าได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการของตัวลูกค้าเอง และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการจะใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ทางธนาคารทุกแห่งได้จัดไว้เป็นผลิตภัณฑ์หมวดหมู่เดียวกัน คือสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  และส่วนใหญ่แต่ละธนาคารมักจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ให้บริการกับลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว  ซึ่งในแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราส่วนหรือสัดส่วนการให้วงเงินของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว  และแต่ละช่วงเวลาก็จะมีนโยบายการให้สินเชื่อที่แตกต่างกันเช่นกัน ธนาคารมิได้เปิดเผยนโยบายทั้งหมด แต่ก็ได้ให้ข้อมูลบางส่วนกับตัวแทน(sales)  เพื่อที่เราจะได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้  ลูกค้าจะได้เลือกธนาคารที่ให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และลูกค้าเองก็มีคุณสมบัติที่ตรงกันกับกลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารต้องการ  เมื่อเราทำการยื่นขอสินเชื่อไปกับธนาคารนั้น ๆ ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะเป็นที่พอใจกับลูกค้าค่ะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำเสมอนะคะ

ลูกค้าหลาย ๆ ท่านเมื่อมีความจำเป็นที่จะใช้เงินสดจำนวนหนึ่ง  และต้องการเข้าถึงบริการสินเชื่อจากธนาคาร ก็จะค้นหาหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสมัครใช้สินเชื่อกับทางธนาคาร ยังมีลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใดระหว่าง “บัตรกดเงินสด” หรือ “สินเชื่อบุคคล” ถ้าหากลูกค้ามีคำถามนี้กับทางเจ้าหน้าที่เรา ทางเราจะให้คำแนะนำง่าย ๆ กับลูกค้าโดยเป็นมุมมองจากทางเราดังนี้ค่ะ

บัตรกดเงินสด”  เป็นวงเงินหมุนเวียน ที่ธนาคารจะอนุมัติให้ลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับเป็นบัตร พร้อมกับวงเงินที่ธนาคารได้อนุมัติให้ ส่วนใหญ่จะให้วงเงินประมาณ 2-4เท่า ของรายได้ของลูกค้า  เมื่อลูกค้าต้องการใช้เบิกเงินสดก็สามารถเบิกถอนเงินจากตู้ATM ของธนาคารนั้น ๆ หรือของเครื่อข่ายของATM ของธนาคารนั้น ๆ ทุกครั้งที่เบิกถอนเงินสดจากตู้ATM  (ส่วนใหญ่)จะไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด  และจะมีการคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ลูกค้าเบิกถอนมา จนถึงวันที่ลูกค้าชำระเงินคืนให้กับธนาคาร  อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับธนาคารนั้น ๆ ระยะเวลาการชำระคืนก็ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้น ๆ (รายละเอียดเรื่องอัตราดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน, ช่องทางการชำระเงิน ขอให้ลูกค้าได้ศึกษาจากคู้มือผู้ถือบัตร หรือติดตามสอบถามจากธนาคารผู้ออกบัตรค่ะ)

สินเชื่อบุคคล”  เป็นสินเชื่อเงินสด อนุมัติวงเงินเป็นก้อน โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า วงเงินอนุมัติจากธนาคารตั้งแต่ 1-5 เท่าของรายได้ของลูกค้า  อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละธนาคาร มีทั้งแบบขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ  ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของลูกค้า  หรือขึ้นอยู่กับการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น มีระยะเวลาผ่อนชำระที่แน่นอน  ชำระเป็นรายเดือนที่เท่า ๆ กันตลอดอายุสัญญา (นอกจากจะมีเงื่อนไขอื่น ...

Continue Reading →

สินเชื่อเบาเบา

สวัสดีค่ะ  วันนี้ admin ขอนำเสนอบทความที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการสมัครสินเชื่อหรือบัตรกดเงินสด เสียหน่อยนะคะ  สัก 2 เรื่อง เรื่องแรกก็ยังเกี่ยวข้องนิด ๆ ก็เป็นการใช้สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยวได้  ประเทศที่น่าสนใจก็คงไม่พ้นประเทศญี่ปุ่น  แต่บทความที่ admin นำมาเสนอนี้ก็อ่านกันเล่น ๆ นะคะ ลองดูว่าไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

ผู้เขียนเคยได้มีโอกาสดูสารคดีเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ครั้งหนึ่ง รู้สึกประทับใจและจดจำได้ค่อนข้างแม่นยำเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง เป็นเวลานานมากแล้ว แต่ยังจำได้ดีเพราะมีความประทับใจในความสามารถของสัตว์ชนิดนั้น  เป็นชีวิตของฝูงผึ้งในการเอาตัวรอดจากการโจมตีของสัตว์อีกชนิดหนึ่งคือ “ตัวต่อเพชรฆาต”  ในสารคดีชุดนี้ เขาได้ถ่ายทอดวิธีการต่อสู้ของฝูงผึ้งของฝั่งตะวันตก กับฝูงผึ้งเอเชีย  ผู้เขียนจำไม่ได้ว่าชีวิตของฝูงผึ้งทางตะวันตกเป็นตัวอย่างจากที่ไหน แต่จำได้ดีว่าฝูงผึ้งเอเชียเป็นผึ้งที่ประเทศญี่ปุ่น  ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการเปรียบเทียบวิถีการเอาตัวรอดของฝูงผึ้งในแต่ละภูมิภาค หรืออย่างไร แต่ผู้เขียนก็ได้จดจำเป็นลักษณะการเปรียบเทียบของผึ้งในแต่ละภูมิภาค  และคิดว่าวิถีชีวิต หรือแนวความคิดของสัตว์ในแต่ละภูมิภาคยังแตกต่างกันได้  ก็คงเหมือน ๆ กับคนในแต่ละภูมิภาคก็มีแนวความคิดและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน  จริง ๆ เป็นเรื่องสนุกนะคะ ลองอ่านดูค่ะ

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อฝูงผึ้ง ได้สร้างรังและมีตัวอ่อนผึ้งเกิดขึ้น  มักจะต้องโดนโจมตีจากตัวต่อเพชรฆาต เพื่อมากินตัวอ่อน หรือกินทั้งรังประมาณนั้น  เมื่อตัวต่อเพชรฆาตมาถึงรังผึ้งเป็นตัวแรกมันจะเข้าโจมตีทันที  ผึ้งทหารก็จะทยอยบินออกมาป้องกันรัง  ภาพที่เห็นก็เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงกว่า มีอาวุธที่เหนือกว่า  ตัวต่อเด็ดหัวผึ้งทีเดียวขาดตายทันที ตัวแล้วตัวเล่า แล้วตัวต่อก็เริ่มส่งสัญญาณเรียกเพื่อนมาโจมตีรังผึ้ง  คงไม่ต้องบรรยายว่าจะเกิดอะไรขึ้น(ช่างภาพยังตัดให้ดูแค่นั้น) ช่วงแรกจะเป็นชีวิตและการต่อสู้กับตัวต่อเพชรฆาตของฝูงผึ้งทางฝั่งตะวันตกที่สุดท้ายแล้วก็ต้องตกเป็นอาหารของตัวต่อ  พอมาเป็นช่วงที่สอง เป็นฝูงผึ้งทางฝั่งตะวันออกคือผึ้งญี่ปุ่น  เมื่อรังผึ้งเริ่มถูกโจมตีจากตัวต่อเพชรฆาต  ผึ้งทหารจำนวนหลาย ๆ ตัวจะบินออกมาพร้อมกัน แล้วมารุมล้อมที่ตัวต่อเพชรฆาต  เป็นเหมือนลูกบอล  รุมล้อมตัวต่อกลิ้งกันไปกลิ้งกันมาซักพัก จนตัวต่อตายและไม่สามารถทำอะไรรังผึ้งได้เลย  เป็นเพราะว่าในขณะที่เหล่าผึ้งรุมล้อมตัวต่ออยู่นั้นมันจะเกิดความร้อนขึ้น และค่อย ๆ สูงขึ้นทีละนิดจนตัวต่อทนไม่ไหว ต้องตายในที่สุด  และไม่ใช่ว่าตัวผึ้งจะไม่ร้อนนะ เขาก็ร้อนมาก ๆ จนแย่เหมือนกัน แต่เขายังสามารถทนได้มากกว่าตัวต่อประมาณ 2 องศา ซึ่งถ้าถึงระดับความร้อนนั้นเขาก็ต้องตายเช่นกัน คงเห็นชัดเจนว่าเป็นเรื่องของความสามัคคี  แต่ไม่รู้ว่าเขารู้วิธีได้ยังไงนะคะ แล้วทำไมฝูงผึ้งทางฝั่งตะวันตกถึงไม่รู้วิธีนี้ก็ไม่รู้

ไม่ว่าสัตว์หรือคน อยู่กันคนละฟากฝั่งก็มักจะมีแนวความคิดแตกต่างกันไปเสมอ  ...

Continue Reading →

ภาระหนี้ เป็นอย่างไร

สวัสดีค่ะ วันนี้ admin ขอเสนอบทความบทความหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครสินเชื่อ หรือการสมัครบัตรกดเงินสดจากทางธนาคาร  โดยปกตินอกจากทางเราจะสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อแนะนำหรือนำเสนอสินเชื่อบุคคลที่เหมาะสมกับคุณสมบัติเบื้องต้นที่ลูกค้าให้ข้อมูลมา  ในคำถามคำตอบที่เจ้าหน้าที่คุยกับลูกค้า คุณลูกค้าคงจะได้ยินคำว่า”ภาระหนี้” บ่อย ๆ  หลายท่านก็มีความเข้าใจว่าภาระหนี้คืออะไร  แต่ก็อาจจะยังมีท่านผู้อ่านหลาย ๆ ท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีความสงสัยบางจุดอยู่  adminจึงจะขอขยายความในมุมมองของผู้ให้บริการเพิ่มเติมนะคะ

ทางเว็บเรามีแนวความคิดที่จะให้บริการที่ทำให้ลูกค้าพอใจและเป็นประโยชน์กับตัวลูกค้ามาเป็นอันดับแรก และมีแนวคิดที่จะทำบทความเพื่ออธิบายถึงเงื่อนไขต่าง ๆ หรือเหตุผลต่าง ๆ ให้ลูกค้าของเราได้มีข้อมูลเพิ่ม  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตนเองได้  คือให้ความรู้ด้านเครดิตหรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อ(เฉพาะสินเชื่อบุคคลหรือบัตรกดเงินสดนะคะ) เพื่อลูกค้าจะได้มีข้อมูลไว้ใช้รักษาข้อมูลเครดิตของตัวลูกค้าเองในโอกาสข้างหน้าค่ะ

เมื่อลูกค้าต้องการสมัครขอสินเชื่อจากทางธนาคาร  ส่วนใหญ่จะเกิดจากการมีเหตุที่จะต้องใช้เงินก้อน ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน เช่น จะต้องซ่อมแซมบ้าน หรือจะต้องต่อเติมขยายบ้าน ขยายร้านค้า  กับอีกภาวะที่มีปัญหาเรื่องหนี้ (คือต้องการเงินก้อนไปปิดหนี้บางรายการ)

เมื่อลูกค้าแสดงความสนใจต้องการขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยให้ทางเราช่วยดำเนินการหรือให้คำแนะนำ อันดับแรกเราจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานรายได้และรายได้รวมของลูกค้า อายุงาน  ข้อมูลนี้ทำให้ทางเราแนะนำลูกค้าได้ว่าลูกค้าทำของธนาคารอะไรได้บ้าง  ลำดับต่อไปเราจะถามถึงเรื่องภาระหนี้ ว่าลูกค้ามีภาระอะไรบ้าง  มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่  ข้อมูลนี้จะตัดรายชื่อของธนาคารที่ลูกค้าสามารถสมัครได้  ออกไปบางส่วน (คือลูกค้ามีภาระเกินกว่าที่ธนาคารนั้น ๆ รับพิจรณา) เมื่อภาระหนี้ทราบแล้ว ถ้าเหลือธนาคารที่ลูกค้ามีข้อมูลตรงกับสิ่งที่ธนาคารต้องการ  ก็จะเหลือรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่าง ที่บางธนาคารจะวางเป็นเงื่อนไขไว้เลยว่า ตรงตามเงื่อนไขมีสิทธิ์อนุมัติ  ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขธนาคารจะไม่รับพิจรณา เช่น ต้องมีเบอร์โทรศัพย์พื้นฐานที่บ้าน เป็นต้น

วันนี้เราจะพูดถึงประเด็น “ภาระหนี้”  แต่ละธนาคารจะให้ตัวเลขของภาระหนี้ไว้ไม่เท่ากัน ทางเราจะขอแบ่งแบบคร่าว ๆ ให้ลูกค้าเข้าใจ  สินเชื่อมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ
  • สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อในชื่อเฉพาะของแต่ละธนาคารที่ไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  ลูกค้าต้องชำระค่างวดเท่าไหร่ ธนาคารก็จะนำเงินจำนวนนั้นมาคำนวณเป็นภาระหนี้ของลูกค้า เช่น ลูกค้ามีรายได้ 20,000บาทต่อเดือน  มีผ่อนบ้านอยู่ ...

Continue Reading →

วงเงินเต็ม

วงเงินเต็ม กับการขอสินเชื่อ

สวัสดีค่ะ วันนี้จะขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้วงเงินในบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดนะคะ เรื่องมีอยู่ว่าโดยปกติเมื่อลูกค้าสนใจจะสมัครขอสินเชื่อบุคคล หรือบัตรกดเงินสด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จะต้องมีคำถาม ถามลูกค้าเกี่ยวกับภาระหนี้ต่าง ๆ และมักจะต้องถามเรื่องวงเงินบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้อยู่ว่ามีบัตรใบใดเต็มวงเงินหรือไม่  บางครั้งลูกค้าอาจจะรู้สึกไม่สะดวกที่จะตอบ  ทางเราจึงจะขออธิบายและแนะนำลูกค้าไว้เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะ 

บัตรเต็มวงเงินเป็นอย่างไร  โดยปกติลูกค้าเมื่อได้รับการอนุมัตรบัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน จะได้วงเงินอนุมัติมาพร้อมกับบัตรด้วย  ก็คือธนาคารจะให้เราใช้จ่ายผ่านบัตรหรือกดเงินสด ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้  ถ้าหากลูกค้าใช้เต็มวงเงินแล้ว  และลูกค้ามีการผ่อนชำระขั้นต่ำ  ก็จะมีดอกเบี้ยอีกก้อนหนึ่งมาบวกกับวงเงินที่เราใช้ไปแล้ว  ถ้าหากเราใช้เต็มวงเงินและบวกดอกเบี้ย ก็จะทำให้บัตรเครดิตใบนั้น หรือบัตรกดเงินสดใบนั้น มีสถานะเป็นบัตรที่เกินวงเงิน

โดยปกติการขอสินเชื่อใหม่จากธนาคาร  จะมีเงื่อนไขในคุณสมบัติมากกว่าการสมัครบัตรเครดิต ...

Continue Reading →

สมัครบัตรกดเงิน กับวัตถุประสงค์2

วันนี้ผู้เขียน มาต่อภาค 2 นะคะ ขอย้อนความนิดนึง เมื่อคราวที่แล้วผู้เขียนอธิบายถึงขั้นตอนการขีดคร่อมเอกสารไปแล้ว เรารู้แล้วว่าธนาคารต้องการดูข้อมูลอะไรบนบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบ้าง เราก็ขีดคร่อมเอกสารไม่ให้ทับพื้นที่สำคัญนะคะ ทีนี้เราจะเขียนวัตถุประสงค์กันค่ะ ส่วนใหญ่นะคะเวลาที่ลูกค้าได้ตอบตกลงกับเซลส์ในการสมัครบัตรกดเงิน สินเชื่อ หรือบัตรเครดิต  เราก็ต้องรู้เลยค่ะว่าเราตกลงทำอะไรไปบ้าง เช่นเราทำบัตรกดเงินของธนาคารอะไร  ถ้าลูกค้าที่เซลส์ส่งใบสมัครให้ทางไปรษณีย์จะง่ายกว่า คือเรามีเวลาเตรียมเอกสาร และเรายังไม่ต้องเซ็นรับรอง และเขียนวัตถุประสงค์จนกว่าจะได้รับใบสมัครมาแล้ว เราก็นำใบสมัครมาดูที่ด้านหน้าได้เลยว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ใช้ชื่อเรียกว่าอะไร เราก็เขียนวัตถุประสงค์โดยเรียกชื่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้เลย

ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เซลส์นัดให้ massenger มารับเอกสารที่สำนักงาน  เราก็ต้องเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้า ทางที่ดีคุณลูกค้าก็ถามเซลส์ไว้เลยค่ะ ว่าให้เขียนวัตถุประสงค์ว่าอย่างไร แต่ถ้าเราลืมถามไว้ หรือไม่แน่ใจว่าสมัครอะไรไว้บ้าง รอให้ messenger มาถึงแล้เรานำใบสมัครที่ต้องเซ็นชื่อลงไปมาดูก็ยังทันค่ะ  ใช้เวลานิดนึง  แต่ก็มีบางครั้งที่ลูกค้าอาจต้องการเซ็นอย่างเดียว และให้เสร็จธุระเร็วที่สุด เราอาจต้องเซ็นเอกสารไว้ก่อน  ผู้เขียนจึงขอแนะนำหลักการง่าย ๆ ไว้ดังนี้ค่ะ

สมัครบัตรเครดิต ใบเดียว ใช้คำว่า

“ใช้สำหรับสมัครบัตรเครดิตธนาคาร xoxoxoxoxoxo เท่านั้น”

สมัครบัตรเครดิต พร้อมบัตรกดเงิน ซึ่งมีหลายธนาคารที่ใช้ใบสมัครชุดเดียวกัน สมัครครั้งเดียวอนุมัติ 2 ใบ (ถ้าหากอนุมัติได้เพียง 1 ใบ ธนาคารจะให้ลูกค้าเลือก หรืออนุมัติได้ใบใดใบหนึ่งที่เลือกไม่ได้ ลูกค้าก็ตอบตกลงหรือปฏิเสธได้ค่ะว่ารับหรือไม่รับ) ไม่ควรใช้คำเรียกว่า บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (บางครั้งอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้ หรือหากเซลส์ได้ตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติอีกครั้ง ถ้าสมัครได้เพียงใบใดใบหนึ่งก็จะเกิดปัญหาต้องขอเอกสารใหม่ค่ะ) ถ้าสมัครคู่แนะนำให้ถามเซลส์ให้แน่นอนอีกทีดีกว่าค่ะว่าควรใช้คำไหน  ในเบื้องต้นใช้คำว่า

“ใช้สำหรับธนาคาร xoxoxoxoxoxoxo เท่านั้น”

สมัครบัตรกดเงินสด ใบเดียว  ควรใช้คำเฉพาะเจาะจงนิดนึงค่ะ เพราะบัตรกดเงินสดจริง ๆ แล้วอยู่ในหมวดสินเชื่อ แต่ละธนาคารจะใช้ชื่อเรียกเฉพาะอยู่แล้ว ดังนี้ค่ะ

ธ.กสิกรไทย “ใช้สำหรับสมัครบัตรกดเงินสด k-express cash เท่านั้น”

หรือ  “ใช้สำหรับสมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น”

ธ.กรุงไทย  “ใช้สำหรับสมัครบัตรกดเงินสด ktc ...

Continue Reading →

สมัครบัตรกดเงิน กับวัตถุประสงค์

 สมัครบัตรกดเงินสด ขีดคร่อมเอกสารแล้วระบุวัตถุประสงค์อย่างไรดี

คุณลูกค้าทุกท่าน คงเคยได้รับคำเตือน จากเพื่อน ๆ หรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต สินเชื่อ หรือบัตรกดเงินสดของธนาคารต่าง ๆ ว่าควรจะขีดคร่อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และเขียนวัตถุประสงค์ไปเลยว่าบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับนี้ เราจะให้ไว้เพื่อใช้ในธุรกรรมอะไรกับใคร จะทำบัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิด หรือสินเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ดี  แต่ผู้ที่แนะนำเราอาจจะแนะนำยังไม่ละเอียดพอ หรือไม่ทราบจริง ๆ ว่าการขีดคร่อมเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน กับทางธนาคาร ควรจะเขียนวัตถุประสงค์อย่างไร ให้ใช้ได้ และเหมาะสม ซึ่งวันนี้ผู้เขียนขอแนะนำการขีดคร่อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และการเขียนวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมให้นะคะ เขียนแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องถูกขอเปลี่ยนใหม่ให้เสียเวลา

ก่อนอื่นขออธิบายว่าธนาคารขอให้เราแนบสำเนาบัตรประชาชนไปนั้นเพื่อดูข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลที่ธนาคารต้องการเห็นบนบัตรประชาชนคือ

  • ชื่อ และนามสกุล เจ้าของบัตรประชาชน
  • เลขที่ประจำตัวประชาชน ทั้งหมด 13 หลัก
  • วัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าของบัตรประชาชน
  • วันเดือนปี หมดอายุของบัตรประชาชน (คือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุแล้วการทำธุรกรรมนี้ก็กลายเป็นโมฆะค่ะ)
  • ส่วนที่อยู่บ้าน และ วันเดือนปี วันออกบัตร ไม่ซีเรียสมาก (หมายถึงอะไรจะขออธิบายต่อไปค่ะ)

ส่วนที่ธนาคารต้องการดู จากบัตรประชาชน ก็ควรจะให้เห็นชัดเจน และเคลียร์ ผู้เขียนเองก็มีปัญหากับคำว่าเคลียร์เหมือนกันค่ะ ว่าจะใช้ภาษาไทยเป็นคำไหนดี คือผู้เขียนจะสื่อว่าเมื่อ เห็นแล้วรู้เลยว่าเลขบัตรประชาชนนี้เลขอะไร มันมีเหมือนกันที่บัตรประชาชนรุ่นหนึ่งตัวเลขเขาจะค่อนข้างหนา ผอม สูง และเรียงค่อนข้างชิดกัน  เวลาที่ลูกค้าถ่ายสำเนาค่อนข้างเข้ม ตัวเลขมันจะเชื่อมกัน เพราะพื้นบัตรประชาชนมันจะเป็นลายนิด ๆ เวลาถ่ายสำเนาเอกสารเข้ม ๆ มันจะขึ้นเงา แล้วมาเจอตัวเลขที่ค่อนข้างหนาและชิดกัน มันจะเชื่อมกันเป็นแพค่ะ มองแล้วเดาได้ ว่าเลขอะไร แต่ธนาคารเขาจะไม่เดาค่ะ เมื่อเขาเห็นแล้วเขาต้องอ่านได้เลยว่าเลขนี้คือเลขอะไร จึงจะถือว่าใช้ได้ค่ะ

ทีนี้พอเราจะขีดคร่อมสำเนาบัตรประชาชน เป็นเส้นลากผ่านบัตรประมาณ  45 องศา บางท่านต้องการขีดเป็น 2 เส้นแล้วเขียนวัตถุประสงค์ในช่องว่างนั้น  ผู้เขียนขอแนะนำว่า ...

Continue Reading →

ใช้บัตรเครดิตไม่ให้เป็นหนี้

สวัสดีค่ะวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมข้อเขียนเกี่ยวกับการใช้เงินด้วยเงินอนาคต ว่าใช้อย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ (บัตรเครดิต = บุคคลากรในสายการเงินจะถือว่ามันคือเงินในอนาคต)มีเจ้าหน้าที่อาวุโส ในธุรกิจนี้กล่าวถึงบัตรเครดิตไว้ว่าบัตรเครดิตมีวิวัฒนาการจากบัตรที่อ่านข้อมูลด้วยแถบแม่เหล็ก ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีเป็นชิพ หรือจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปอีก ที่ทำให้บัตรเครดิตปลอดภัย มอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าผู้ใช้บัตร ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ยังคงชอบใช้เงินสดใช้จ่ายมากกว่าบัตรเครดิต

บัตรเครดิตมอบความสะดวก ความคล่องตัว ความสบายใจในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆความสะดวกสบายคล่องตัวนี้ต้องมีคู่กับวินัยทางการเงินจึงจะเกิดความสมดุล ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต (รวมถึงบัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล) ก็ควรต้องมีวินัยทางการเงินเช่นกันปัจจุบันมีโปรโมชั่นจากธนาคารผู้ออกบัตรออกมาเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นคงต้องใช้ความรอบคอบให้มากขึ้นบางท่านอาจได้รับการปลูกฝังเรื่องวินัยทางการเงินมาตั้งแต่วัยเด็ก อย่างเช่นการซื้อโทรศัพย์มือถือเครื่องใหม่เพื่อเทคโนโลยีสำหรับการใช้งาน กับบางคนที่เปลี่ยนใหม่เพียงเพื่อความทันสมัย ก็แตกต่างกันแล้วสำหรับคำว่าสิ้นเปลือง

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญกับความสามารถในการชำระคืนและการรักษาประวัติการชำระเงิน ยังมีผู้ใช้บัตรหลาย ๆ ท่านยังไม่เข้าใจว่าทำไมการชำระล่าช้าถึงต้องมีผลกับการขอสินเชื่อใหม่ สมัครแล้วทำไมไม่ได้รับการอนุมัติเป็นเพราะว่าทุก ๆ ธนาคารยินดีที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีวินัยและให้ความสำคัญกับการชำระตรงเวลามากกว่า เพื่อความสะดวกและลดปัญหาความยุ่งยาก ของการติดตามทวงหนี้ ที่ก่อปัญหาหลายอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถการชำระคืนอยู่แล้ว เราก็เพิ่มความสำคัญเรื่องการชำระให้ตรงเวลา เท่านี้เราก็สมัครขอสินเชื่อได้สบาย ๆ อยู่แล้วค่ะ

ทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วมีบัตรเครดิตกี่ใบถึงจะเรียกว่าพอดีคงต้องตอบว่าอย่ามีมาก เราอาจจะทดลองใช้บัตรเครดิตแต่ละธนาคารดูแล้วดูว่าบัตรใบไหนเหมาะกับเรามากที่สุด คือเป็นบัตรที่เราได้มีโอกาสใช้บ่อย ตรงกับ life style ของเรา ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะใช้บัตรหลัก ๆ เพียง 2 ใบ ป้องกันการสับสนได้ด้วยว่าได้ชำระยอดไปแล้วหรือยังเพราะถ้ามีการชำระล่าช้าก็จะมีเบี้ยปรับ และถูกบันทึกประวัติใน เครดิตบูโรด้วย ซึ่งส่งผลในระยะยาวการใช้บัตรเครดิตแล้วไม่ก่อให้เกิดหนี้ที่ดีที่สุดคือการชำระเต็มจำนวนตามที่เราได้ใช้จ่ายไป

สำหรับการใช้จ่ายในช่วงนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็ได้แนะนำตรงกันว่า ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ไม่ควรใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ถ้าเป็นไปได้ควรทำตามสูตรการใช้จ่ายที่ดีคือ แบ่งรายได้บางส่วนสำหรับการออมไว้ก่อน จึงค่อยเหลือไว้ใช้จ่าย และตัดรายการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะไม่ว่าเราจะมีเงินมากเท่าใดถ้าเราไม่มีวินัยทางการเงินและการออม ไม่ว่าจะมีเงินมากเท่าใดก็ย่อมหมดไปและมีโอกาสเป็นหนี้ได้ตลอด

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้นิยามการใช้บัตรเครดิตไว้ว่า บัตรเครดิตทำให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการใช้เงินมากขึ้น สามารถได้ใช้โดยไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าการใช้บัตรเครดิตคือการใช้เงินของผู้อื่นซึ่งผู้ถือบัตรต้องชำระคืนในภายหลังอยู่ดี ดังนั้นจึงต้องระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือเกินความจำเป็นเพื่อไม่ให้มีภาระที่ต้องชำระหนี้เกินความสามารถควรเตรียมเงินให้เพียงพอกับยอดใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับต่าง ๆ ควรจดบันทึกหมายเลขบัตร วันครบกำหนดชำระ ยอดเงินที่ต้องชำระ เพื่อให้เราวางแผนการใช้และการชำระเงินให้ตรงเวลา

หากเราเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วและต้องการหลุดจากวงจรนี้ นอกจากจะลดการใช้จ่ายแล้วยังต้องพยายามชำระหนี้ให้มากที่สุด จ่ายให้ตรงกำหนดเวลา อย่าใช้วิธีกดเงินสดจากบัตรใบนึงมาจ่ายบัตรอีกใบหนึ่ง แต่ควรหาแหล่งเงินอื่นที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า หรือติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้แต่เนิ่น ๆข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ ผู้เขียนนำมาบอกต่อค่ะ เพื่อใช้วางแผนในการใช้บัตรเครดิตอย่างไม่ให้เป็นหนี้ค่ะขอบคุณที่ให้ความสนใจในบทความนะคะหวังว่าจะได้มีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ

Continue Reading →

รักษาข้อมูลเครดิต

          หลังจากผู้เขียนได้เสนอบทความเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนในประเทศไทย ที่พุ่งสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ ผู้เขียนก็ได้พบข่าว ที่ทางธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าใหม่ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาลูกค้าสมัครขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จึงผ่านระบบ scoring ยากหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากไปทุกธนาคารหรอกนะคะ จะยากยังไงก็ยังอนุมัติได้ เพราะยังไงแต่ละธนาคารก็จะมีกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ตั้งเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว เราเพียงแต่เลือกธนาคารที่เรามีโอกาสอนุมัติได้สูงสุด(นอกเหนือจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ย และบริการด้านอื่น ๆ ค่ะ)

          นอกจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อลูกค้าใหม่แล้ว ปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์ได้มีการเข้ามาติดตามตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเก่าจำนวนมากขึ้น และความถี่มากขึ้น เช่นเคยตรวจสอบทุก 6 เดือน ก็เปลี่ยนเป็นทุก 3 เดือน บางธนาคารเข้ามาดูข้อมูลทุกเดือน เป็นภาพสะท้อนว่าธนาคารให้ความสำคัญต่อปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีมากขึ้น เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ธนาคารจึงต้องติดตามสถานะความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด  จะมีผลกับลูกค้าเก่าในการขอสินเชื่อเพิ่มเติม หรือขอวงเงินชั่วคราวค่ะ

          ...

Continue Reading →

สมัครสินเชื่อแล้วติดต่อง่าย

         เมื่อมีโอกาสได้สนทนากับลูกค้าผู้สนใจสมัครบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อ ก็มักจะมีเรื่องราวมาให้เขียนเป็นบทความได้เสมอ  ซึ่งสำหรับผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อจะได้มีโอกาสเล่าให้ลูกค้าท่านอื่น ๆ ได้ฟังด้วย  เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสินเชื่อ ซึ่งก็น่าจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน เผื่อเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า หากลูกค้ามีความต้องการขอสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จะได้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลให้เหมาะสม ผู้เขียนถือว่าเมื่อเราได้พบปะกันแล้วอย่างน้อยก็ขอได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าไว้ใช้ในการทำทุรกรรมด้านสินเชื่อค่ะ

ผู้เขียนได้เรียนเชิญให้ลูกค้าท่านหนึ่งทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยมีเหตุผลว่าธนาคารแห่งนี้ ค่อนข้างจะอนุมัติสินเชื่อได้ง่าย หากลูกค้ามีรายได้สูงพอสมควรและประวัติการชำระเงินพวกสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ชำระได้ปกติดี โอกาสในการอนุมัติก็จะสูง  ลูกค้าจึงเล่าให้ฟังว่าเพิ่งได้มีโอกาสยื่นขอสินเชื่อของธนาคารนี้ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้  แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ถูกธนาคารปฏิเสธ ทั้ง ๆ ที่ลูกค้ามั่นใจมากว่าคุณสมบัติของลูกค้าผ่านแน่นอน  หลังจากลูกค้าแจกแจงให้ฟังถึงรายได้ ภาระหนี้ ประวัติการชำระเงิน และข้อมูลคร่าว ๆ ผู้เขียนจึงได้สอบถามลูกค้าว่า ลูกค้ามีเบอร์โทรศัพย์พื้นฐานที่บ้านหรือไม่  ลูกค้าตอบว่าไม่มี  แล้วบุคคลอ้างอิงที่ให้ไว้กับทางธนาคารมีเบอร์โทรศัพย์พื้นฐานหรือไม่ คำตอบก็คือไม่มีเหมือนกัน

ที่ผู้เขียนถามลูกค้าไปนั้นเป็นเพราะธนาคารบางแห่งมีเงื่อนไขที่ชัดเจนระบุไว้เลยว่า  ต้องมีเบอร์โทรศัพย์พื้นฐานที่ติดต่อได้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน  แต่ธนาคารแห่งนี้ก็ได้อนุโลมแล้ว โดยการให้บุคคลอ้างอิงมีเบอร์พื้นฐานที่บ้านแทนได้  ธนาคารยินดีอนุมัติให้ได้เหมือนกัน  แต่บังเอิญลูกค้ารายนี้ไม่มีทั้ง 2 กรณี เมื่อได้แจ้งเหตุผลไปแล้วลูกค้าก็ยอมรับได้ เพราะเป็นเหตุผลที่ทางเซลส์ที่ทำเรื่องให้ลูกค้าคนแรก ได้แจ้งกลับมาเหมือนกันว่าไม่อนุมัติเพราะอะไร (ข้อมูลตรงกัน ลูกค้าจึงยอมรับได้ค่ะ)  ลูกค้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือ  ขอตอบว่าเงื่อนไขแต่ละอย่างของธนาคาร ส่วนใหญ่แล้วก็จะอ้างอิงมาจากประวัติและข้อมูลของลูกค้าของธนาคารนั่นเอง   เป็นเรื่องของสถิติค่ะ อาจเป็นไปได้ว่าลูกค้าของธนาคารนี้ถ้ามีเบอร์โทรศัพย์พื้นฐานที่บ้านแล้ว จะมีเปอร์เซ็นหนี้เสียน้อยมากก็เป็นได้  เขาอาจจะมีระบบการติดตามลูกค้าชำระล่าช้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หนี้เสียน้อย ทางธนาคารจึงเน้นย้ำมากว่าต้องมีเบอร์พื้นฐาน ถ้าไม่มีก็ปฏิเสธ 100% ประมาณนั้นค่ะ

การเป็นลูกค้าที่ติดต่อง่าย ทุกธนาคารให้คะแนนไว้สูงหมด  เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าให้ความร่วมมือกับธนาคารสักนิด โอกาสในการอนุมัติก็จะสูงขึ้นค่ะ  ...

Continue Reading →
Page 2 of 5 12345