Archive for 'ThaiCreditPlus'

Outsource มีความหมายและดีอย่างไร

ปัจจุบันแนวคิดในการจัดจ้าง บริษัทภายนอกช่วยดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการทำงานบางอย่างเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น และไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปในภาษาทางธุรกิจใช้เรียกเป็นคำเดียวกันว่า “เอ้าต์ซอร์ส” (Outsource)

การเอ้าต์ซอร์ส จัดเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ที่บริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศเลือกใช้ และแพร่หลายในประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี การเอ้าต์ซอร์สมีรากฐานทางความคิดมาจากการบริหารจัดการแบบตะวันตก ที่เห็นว่าการที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ จะต้องประกอบไปด้วยการทำงานแบบมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การจัดซื้อ การตลาด การขาย หรือการขนส่งเป็นต้น การที่จะบริหารงานให้ทุก ๆ ส่วนมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือเป็นเลิศไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นแนวคิดในทางลัด หรือเอ้าต์ซอร์สจึงเกิดขึ้น
ธุรกิจทางการเงินก็เช่นกัน ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็มีแนวคิดในการเอ้าต์ซอร์ส โดยธนาคารก็ได้เลือกเอ้าต์ซอร์สในบางส่วนของกิจกรรม ที่เรานำมาเสนอให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกับท่านผู้อ่านและลูกค้าทุกท่านคือ ในส่วนของการหาสมาชิกใหม่ให้กับทางธนาคาร ซึ่งปกติในองค์กรจะเรียกแผนกนี้ว่า แผนกเซลส์

ธนาคารเกือบทุกแห่งจะมีเซลส์ของตัวเอง หรือพนักงานขายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานธนาคารไม่ใช้ outsource และมีธนาคารที่มีทั้งเซลส์ของตัวเอง และใช้ outsource และมีธนาคารที่ไม่มีเซลส์ของตัวเองเลย ใช้ outsource 100% (ไม่รวมถึงการเปิดเคาเตอร์ หรือ shop เพื่อรองรับลูกค้า walk in)

ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าธนาคารใด ในขณะนี้ที่อนุมัติง่ายที่สุด เปอร์เซ็นการอนุมัติธนาคารต่าง ๆ ขณะนี้มีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ (เป็นสถิติ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ )
ข้อมูลบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนการคำนวณภาระหนี้ การกำหนดรายได้ หรือการคำนวณรายได้ ของผู้สมัคร ของแต่ละธนาคารณ ช่วงเวลานี้ (ซึ่งเรามี)

เอกสารที่ลูกค้ายื่นสมัครให้กับทางธนาคารนั้นก็มีส่วนสำคัญ ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ (คือตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่ ใช่ในสิ่งที่ธนาคารต้องการ หรือเพียงพอต่อสิ่งที่ธนาคารต้องการตรวจสอบหรือปล่าว มุมมองของธนาคารต่อเอกสารแต่ละอย่าง  การให้ข้อมูลบางอย่างของลูกค้าที่ขัดแย้งกันเอง ทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติได้ คือลูกค้าอาจไม่เข้าใจคำถามของธนาคาร เราเป็นตัวแทนของคุณที่จะช่วยอธิบายสิ่งที่ธนาคารต้องการแก่คุณได้ (เรามีแนวทางการทำงานที่ข้อมูลทุกอย่าง ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง)

การที่ธนาคารหนึ่งไม่อนุมัติการสมัครขอสินเชื่อของลูกค้า ไม่ใช่ว่าทุกธนาคารจะไม่อนุมัติให้เสมอไป ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แต่ละธนาคารมีไม่เหมือนกัน ...

Continue Reading →

สินเชื่อส่วนบุคคล,ตัวแทนขาย

เรียน  คุณลูกค้าและท่านที่สนใจเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคล

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากทีมงานขายนี้ ได้ปรับเปลี่ยนสถานะการเป็นตัวแทนขาย ของธนาคารเดิม ไปเป็นอีกธนาคารหนึ่ง  ซึ่งยังอยู่่ในขั้นตอนการอบรม (ตามกฎของธ.แห่งประเทศไทย  ต้องผ่านการสอบ market conduct ถึงจะสมบูรณ์ และเริ่มทำการเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้  ช่วงนี้ทางเราจึงยังไม่ได้ให้บริการรับสมัครหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อค่ะ)

ทางทีมงานขอเสนอข่าวสารข้อมูลด้านการเงินให้ลูกค้าไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

Market Conduct ?

ในส่วนของเซลส์  ที่ต้องปฎิบัติตามกฎของ market conduct  คือ 4 ไม่

mc1

ขอให้ลูกค้าสบายใจได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

Continue Reading →

ทีมงานขายสินเชื่อธนาคาร

THAI CREDIT PLUS คือ ชื่อเว็บไซด์ (Domain name)  ไม่ใช่สถาบันการเงิน และเราไม่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใด ๆ

เรามีทีมงานขาย  ที่เปิด Code โดยถูกต้องกับสถาบันการเงินที่เราให้บริการ

  • ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ที่เราเป็นตัวแทนขาย เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรืออัตราดอกเบี้ย
  • สามารถแจ้งขั้นตอนการดำเนินการ ให้ลูกค้าทราบอย่างเป็นระบบ
  • ให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำในการเลือกสมัครขอสินเชื่อ ของสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครทำให้เพิ่มโอกาสอนุมัติสูงขึ้น
  • เราให้ความสำคัญกับเอกสารของลูกค้า ทึ่จะยื่นเรื่องสมัคร ว่าถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน กำหนดไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าเป็นการเพิ่มโอกาสการอนุมัติ

about-imgนอกจากวิธีการทำงานในแบบที่เรานำเสนอกับคุณลูกค้าแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงเสมอก็คือ ทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าได้รับการตอบรับที่ดีจากสถาบันการเงิน การที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ  หรือไม่นั้น ในแต่ละสถาบันการเงิน จะมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่แตกต่างกัน และมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางเราที่จะต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้ เสมอ การที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ มีหลักเกณฑ์พื้นฐาน ดังนี้

  • ในเบื้องต้น ลูกค้าเลือกยื่นเรื่องขอสินเชื่อ ในรายการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก่อน จากนั้นดูว่ามีข้อมูลส่วนตัวข้อใดที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นหรือไม่ (เช่นอายุงาน หรือฐานเงินเดือน)เพราะทางธนาคารฯ ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แล้ว
  • ทางสถาบันการเงิน ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น โดยขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในใบสมัคร ตามความเป็นจริง และเมื่อมีการตรวจสอบจากทางสถาบันการเงิน ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน
  • ข้อมูลด้านเครดิตในฐานข้อมูลเครดิตบูโร ของผู้สมัครแต่ละท่าน เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการพิจารณาผลการอนุมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารฯซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผย
  • ไม่แนะนำให้ลูกค้า ดัดแปลงเอกสาร หรือข้อมูลในทุกกรณี เพราะลูกค้าจะได้รับผลเสีย ในการติดต่อกับสถาบันการเงินในโอกาสต่อ ๆ ไป
Continue Reading →